Import Price List (прозор ID-53071)

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагупрозор: Import Price List

опис: Import Price Lists

помоћ: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

опис: Import Price Lists


помоћ null


Датотека:Import Price List - Import Price List - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Ценовник Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code ISO код валуте Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Прецизност цене Прецизност (број децимала) за цену The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Продајна цена This is a Sales Price List The Sales Price List check box indicates if this price list is used for sales transactions. IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax Цена укључује порез Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Приморај лимит цене Do not allow prices below the limit price The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Верзија ценовника Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Важи од Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Product Key Key of the Product null ProductValue
character varying(40)
String
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Каталошка цена Каталошка цена The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Стандардна цена Стандардна цена The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Најнижа цена Најнижа цена за производ The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Кључ пословног партнера The Key of the Business Partner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Break Value Low Value of trade discount break level Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric
Number
UOM Code UOM код UOM EDI X12 Code The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4)
String
UOM ЈМ Јединице мере The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts