Увоз извода из банке (прозор ID-277)

Извор: iDempiere srпрозор: Увоз извода из банке

опис: Увоз извода из банака

помоћ: nullTAB: Извод

опис: Увоз извода из банке


помоћ null


Датотека:Увоз извода из банке - Извод - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Увоз извода из банке Import of the Bank Statement null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Увежено Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Извод Bank Statement of account The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Bank statement line Line on a statement from this Bank The Bank Statement Line identifies a unique transaction (Payment, Withdrawal, Charge) for the defined time period at this Bank. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Порука грешке о увозу Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60)
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Routing No Routing No Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Банкарски рачун бр Bank Account Number null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Рачун банке Рачун у банци The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Датум извештаја Date of the statement The Statement Date field defines the date of the statement. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Ставка бр. Јединстена ставка у овом документу Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Референца бр Your customer or vendor number at the Business Partner's site The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Ставка опис Ставка опис null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Датум ефективности Date when money is available The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Reversal This is a reversing transaction The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO код валуте Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Износ трансакције Amount of a transaction The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Statement amount Statement Amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Назив наплате Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Потраживање Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Interest Amount Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Износ потраживања Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Кључ пословног партнера Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Фактура документ бр Document Number of the Invoice null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Фактура Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Payment Document No Document number of the Payment null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Уплата Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Врста трансакције Type of credit card transaction The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Увоз извода из банке Увоз извода из банке The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Креирај уплату Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payyee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.