Врста захтева (прозор ID-244)

Извор: iDempiere srпрозор: Врста захтева

опис: Одржавање врста захтева

помоћ: Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.TAB: Врста захтева

опис: Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..)


помоћ Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.


Датотека:Врста захтева - Врста захтева - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Status Category Status Category Request Status Category Category of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request Categories R_StatusCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самостално This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail when Due EMail when Due Send EMail when Request becomes due Send EMail when Request becomes due IsEMailWhenDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Tolerance Due Date Tolerance Tolerance in days between the Date Next Action and the date the request is regarded as overdue When the Date Next Action is passed, the Request becomes Due. After the Due Date Tolerance, the Request becomes Overdue. DueDateTolerance
numeric(10) NOT NULL
Integer
EMail when Overdue EMail when Overdue Send EMail when Request becomes overdue Send EMail when Request becomes overdue IsEMailWhenOverdue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Due Date Days Auto Due Date Days Automatic Due Date Days If a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created. AutoDueDateDays
numeric(10)
Integer
Invoiced Фактурисанo Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1)
Yes-No
Confidentiality Поверљивост Врста поверљивости null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Confidential Info Поверљиве информације Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Change Request Create Change Request Automatically create BOM (Engineering) Change Request Create automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOM IsAutoChangeRequest
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Color Header Color Header color of calendar dashlet null HeaderColor
character varying(7)
String
Content Color Content Color Content color of calendar dashlet null ContentColor
character varying(7)
String
TAB: Update Notification

опис: List Recipients for to receive Request Updates


помоћ null


Датотека:Врста захтева - Update Notification - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Врста захтева Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самостално This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.