Report Cube (прозор ID-53078)

Извор: iDempiere srпрозор: Report Cube

опис: Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.

помоћ: Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions..TAB: Report Cube

опис: null


помоћ null


Датотека:Report Cube - Report Cube - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
Text
Calendar Календар Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1)
Yes-No
Product Dimension Product Dimension Include Product as a cube dimension null IsProductDim
character(1)
Yes-No
Business Partner Dimension Business Partner Dimension Include Business Partner as a cube dimension null IsBPartnerDim
character(1)
Yes-No
Sales Region Dimension Sales Region Dimension Include Sales Region as a cube dimension null IsSalesRegionDim
character(1)
Yes-No
OrgTrx Dimension OrgTrx Dimension Include OrgTrx as a cube dimension null IsOrgTrxDim
character(1)
Yes-No
Activity Dimension Activity Dimension Include Activity as a cube dimension null IsActivityDim
character(1)
Yes-No
Campaign Dimension Campaign Dimension Include Campaign as a cube dimension null IsCampaignDim
character(1)
Yes-No
Project Dimension Project Dimension Include Project as a cube dimension null IsProjectDim
character(1)
Yes-No
Project Phase Dimension Project Phase Dimension Include Project Phase as a cube dimension null IsProjectPhaseDim
character(1)
Yes-No
Project Task Dimension Project Task Dimension Include Project Task as a cube dimension null IsProjectTaskDim
character(1)
Yes-No
GL Budget Dimension GL Budget Dimension Include GL Budget as a cube dimension null IsGLBudgetDim
character(1)
Yes-No
Location From Dimension Location From Dimension Include Location From as a cube dimension null IsLocFromDim
character(1)
Yes-No
Location To Dimension Location To Dimension Include Location To as a cube dimension null IsLocToDim
character(1)
Yes-No
Sub Acct Dimension Sub Acct Dimension Include Sub Acct as a cube dimension null IsSubAcctDim
character(1)
Yes-No
User 1 Dimension User 1 Dimension Include User 1 as a cube dimension null IsUser1Dim
character(1)
Yes-No
User 2 Dimension User 2 Dimension Include User 2 as a cube dimension null IsUser2Dim
character(1)
Yes-No
User Element 1 Dimension User Element 1 Dimension Include User Element 1 as a cube dimension null IsUserElement1Dim
character(1)
Yes-No
User Element 2 Dimension User Element 2 Dimension Include User Element 2 as a cube dimension null IsUserElement2Dim
character(1)
Yes-No
Last Recalculated Last Recalculated The time last recalculated. null LastRecalculated
timestamp without time zone
Date+Time
Process Now Обради одмах null null Processing
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.