Аларм (прозор ID-276)

Извор: iDempiere srпрозор: Аларм

опис: Адемпјеров аларм

помоћ: Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted ofTAB: Аларм

опис: Адемпјеров аларм


помоћ Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of.


Датотека:Аларм - Аларм - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Processor Обрађивач аларма Alert Processor/Server Parameter Alert Processor/Server Parameter AD_AlertProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Enforce Client Security Приморај сигурност клијента Send alerts to recipient only if the client security rules of the role allows null EnforceClientSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce Role Security Приморај сигурност улоге Send alerts to recipient only if the data security rules of the role allows null EnforceRoleSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Subject Тема аларма Subject of the Alert The subject of the email message sent for the alert AlertSubject
character varying(60) NOT NULL
String
Alert Message Порука аларма Message of the Alert The message of the email sent for the alert AlertMessage
character varying(2000) NOT NULL
Text
TAB: Правило упозорења

опис: Definition of the alert element


помоћ The definition of the altert or action


Датотека:Аларм - Правило упозорења - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Аларм Адемпјеров аларм Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Error Msg Порука грешке null null ErrorMsg
character varying(2000)
Text
Pre Processing Pre Processing Process SQL before executing the query Could be Update/Delete/etc. statement PreProcessing
character varying(2000)
Text
Sql SELECT Sql SELECT SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Sql FROM Sql FROM SQL FROM clause The Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself. FromClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
Text
Other SQL Clause Other SQL Clause Other SQL Clause Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. OtherClause
character varying(2000)
Text
Post Processing Обрада књижења Process SQL after executing the query Could be Update/Delete/etc. statement PostProcessing
character varying(2000)
Text
TAB: Alert Recipient

опис: Recipient of the Alert Notification


помоћ You can send the notifications to users or roles


Датотека:Аларм - Alert Recipient - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Alert Recipient Alert Recipient Recipient of the Alert Notification You can send the notifications to users or roles AD_AlertRecipient_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Аларм Адемпјеров аларм Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.