Asset Disposal (прозор ID-53049)

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагупрозор: Asset Disposal

опис: Dispose of Assets

помоћ: The Asset Disposal window allows you to create the necessary GL entries to dispose of an assetTAB: Step1 Select an Asset

опис: Select Asset for Disposal


помоћ null


Датотека:Asset Disposal - Step1 Select an Asset - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Производ Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Пример комплета својстава Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Верзија бр Број верзије null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Шаржа бр Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(255)
String
Serial No Серијски бр Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(255)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Количина null null A_QTY_Current
numeric
Number
Asset Creation Date A_Asset_CreateDate null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date A_Asset_RevalDate null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date У употреби од датума Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Датум гаранције Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Група средства Групе средстава The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession У поседу The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Пословни партнер Означава пословног партнера Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Локација партнера Identifies the (ship from) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Адреса Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Локатор Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Коментари локације Additional comments or remarks concerning the location null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Употреби јединице Currently used units of the assets null UseUnits
numeric
Integer
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Обради одмах null null Processing
character(1)
Yes-No
TAB: Step2 Asset Disposal

опис: Process the Disposal


помоћ null


Датотека:Asset Disposal - Step2 Asset Disposal - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Актива Средства коришћена интерно или од стране купаца An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Disposed Reason Code Disposed Reason Code null null A_Disposed_Reason
character varying(10) NOT NULL
List
Disposal Method Disposal Method null null A_Disposed_Method
character varying(10) NOT NULL
List
Disposed Date Disposed Date null null A_Disposed_Date
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Date Датум документа Date of the Document The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Датум контирања Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Период Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Proceeds A_Proceeds null null A_Proceeds
numeric
Amount
Asset Trade A_Asset_Trade_ID null null A_Asset_Trade_ID
numeric(10)
Table
A_Asset_Disposal A_Asset_Disposal null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts