Arborele Meniul de sistem

De la iDempiere ro
Jump to navigation Jump to search


Administrator de Sistem

Icon mOpen.png Administrator de Sistem
Icon mOpen.png Reguli Generale
Icon mOpen.png Reguli de Sistem - Reguli generale de Sistem
Icon mWindow.png Sistem - Definiţie Sistem
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Limbă - Iniţializează o Limbă nouă şi traduce elementele
Icon mWindow.png Limba - Întreţine limbile
Icon mWindow.png Translation Import/Export - Import or Export Language Translation
Icon mWindow.png Verificare traducere - Verifică Traducerea limbii
Icon mWindow.png Meniu - Întreţine Meniul
Icon mWindow.png Imagine Ierarhie şi Nod - Întreţine definiţia Ierarhiei
Icon mWindow.png Întreţinere Ierarhie - Întreţine Ierarhiile
Icon mWindow.png Sarcină - Întreţine Sarcinile
Icon mWindow.png Culoare Sistem - Gestionează culorile sistemului
Icon mWindow.png Imagine Sistem - Întreţine Imaginile şi Iconurile
Icon mWindow.png Mesaj de eroare - Afişează Mesaje de eroare
Icon mWindow.png Notă - Afişează mesaje Sistem
Icon mWindow.png Ţară, Regiune şi Localitate - Întreţine Ţările, Regiunile şi Localităţile
Icon mWindow.png Configurare sistem
Icon mOpen.png Securitate -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Utilizator - Întreţinerea utilizatorilor sistemului
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Rol - Întreţine Responsabilităţile Utilizatorilor
Icon mProcess.png Actualizare acces rol - Actualizează drepturile de acces ale unui rol sau rolurile unei societăţi
Icon mProcess.png Copiază rol - Copiază un rol existent
Icon mWindow.png Accesul la date al Rolului - Întreţine Regulile de Acces la date
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Access Audit - Auditul accesuluui la date sau resurse
Icon mWindow.png Audit Sesiune - Auditul Sesiunii Utilizator
Icon mWindow.png Audit Proces - Utilizare Audit proces
Icon mWindow.png Audit Modificări - Auditul modificărilor de date
Icon mWindow.png Consultare Arhivă - Vizualizează Documentele arhivate automat
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Server - Administrează serverul Adempiere
Icon mWindow.png Planificator - Administrează Planificarea Proceselor şi Jurnalizărilor
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Procesor de Alertă - Întreţine Parametrii Procesorului/Serverului de Alertă şi a Jurnalizării
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Procesor de Flux - Administrează Procesorul de Flux şi Jurnalizările
Icon mWindow.png Server LDAP - Server LDAP pentru a autentifica şi autoriza sisteme externe bazate pe Adempiere
Icon mOpen.png Flux - Flux Adempiere
Icon mWindow.png Responsabil de Flux - Responsabil pentru Execuţia Fluxului
Icon mWindow.png Flux - Întreţine Fluxurile
Icon mWindow.png Editor de Flux - Editare Fluxuri
Icon mWindow.png Activităţi Flux (toate) - Monitorizează toate activităţile fluxului
Icon mWindow.png Activităţi Flux - Activităţile Fluxului meu activ
Icon mWindow.png Proces de Flux - Monitorizează procesele fluxului
Icon mOpen.png Tipărire - Defineşte opţiunile de tipărire
Icon mWindow.png Pune în pagină - Pune în pagină
Icon mWindow.png Culoare Tipărire - Întreţine culorile de tipărire
Icon mWindow.png Font tipărire - Întreţine Fontul de tipărire
Icon mWindow.png Format Tabel tipărire - Defineşte Formatul Tabelului de tipărire
Icon mWindow.png Format tipărire - Întreţine Formatul de tipărire
Icon mReport.png Detaliu Format tipărire - Raport Detaliu Format tipărire
Icon mWindow.png Formular tipărire - Gestionează formatul de tipărire (facuri, cecuri...)
Icon mWindow.png Imprimantă pentru etichete - Întreţine Definiţia imprimantei pentru etichete
Icon mWindow.png Tipărire etichetă - Format Tipărire Etichetă
Icon mOpen.png Colaborare - Managementul colaborării şi a conţinutului
Icon mWindow.png Tip de Chat - Întreţine tipurile de chat
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Test - Ecran Test
Icon mWindow.png Versiune Java - Afişează versiunea maşinii virtuale Java implicită.
Icon mWindow.png Întreţinere Parolă - Întreţinerea parolelor
Icon mWindow.png Export Bază de Date - Export (salvare) Bază de Date
Icon mWindow.png Transfer Bază de Date - Transferă Baza de Date.
Icon mProcess.png Sincronizare terminologie - Sincronizează traducerile (terminologiile) din sistem.
Icon mProcess.png Recompileză obiecte BD - Recompileză obiectele bazei de date
Icon mProcess.png Verifică secvenţele - Verifică secvenţele sistem şi document
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Cache Reset - Restabileşte memoria sistemului ** Închideţi toate Ferestrele înainte de execuţie **
Icon mOpen.png Reguli de Societate - Administrează Regulile Societăţii
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Societate - Întreţine Societăţile
Icon mWindow.png Fuziune Entităţi - Fuziune 'Din Entitate' cu 'În Entitate' -Şterge 'Din Entitate'
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Reguli de Organizaţie
Icon mWindow.png Tip de Organizaţie - Întreţine Tipurile de Organizaţie
Icon mWindow.png Organizaţie - Întreţine Organizaţiile
Icon mWindow.png Editare conţinut panou de bord (dashboard)
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Date - Administrează Datele
Icon mOpen.png Utilitare
Icon mWindow.png Notiţă - Întreţine Notiţele ataşate
Icon mWindow.png Locaţie - Administrează Adresele
Icon mWindow.png Preferinţă - Întreţine Preferinţele Sistem, Partener, Serviciu şi Utilizator
Icon mOpen.png Import de Date
Icon mWindow.png Format de import - Întreţine formatele fişierelor de import
Icon mWindow.png Import cont - Import Valoare cont
Icon mWindow.png Import Set linii raport - Import Seturi de linii de raport
Icon mWindow.png Import Curs valutar - Importare rată de conversiei a valutei
Icon mProcess.png Şterge Import - Şterge toate datele din tabelul de import
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Strategie de replicare - Întreţine Strategia replicării datelor
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png EXP_Format Generator -
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Raport probleme de sistem - Raport cu probleme de sistem, creat automat sau introdus manualDicţionar de Aplicaţie

Icon mOpen.png Dicţionar de Aplicaţie - Administrează Dicţionarul Aplicaţiei
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Tip de Entitate - Înteţine tipurile de entitate sistem
Icon mWindow.png Element - Întreţine Elementele
Icon mWindow.png Tabel şi Coloană - Întreţine Tabelele şi Coloanele
Icon mWindow.png Grup Câmp - Defineşte Grupul de câmpuri
Icon mWindow.png Fereastră, Tab, Câmp - Întreţine Ferestrele, Tab-uri & Câmpurile
Icon mWindow.png Fereastră Info - Defineşte fereastră de informare şi căutare/selectare
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Formular - Formulare speciale
Icon mWindow.png Referinţă - Întreţine Referinţele Sistem
Icon mWindow.png Reguli de validare - Întreţine regulile de validare dinamică pentru coloane şi câmpuri
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Mesaj - Întreţine Informările şi Mesajele de Eroare
Icon mWindow.png View raport - Gestionează vizualizarea rapoartelor
Icon mWindow.png Tipărire şi Proces - Întreţine tipăririle şi procesele
Icon mWindow.png Regulă
Icon mWindow.png Fereastră Utilizator - Defineşte personalizarea ferestrei pentru Rol/Utilizator
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Pachete - Import/export pachete
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceRelaţii cu Partenerii

Icon mOpen.png Relaţii cu Partenerii - CRM şi Management Parteneri
Icon mOpen.png Cerere-Sesizare
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Sesizări - Iniţializează Societatea pentru a prelucra sesizări
Icon mWindow.png Tip de sesizare - Întreţine tipurile de sesizări
Icon mWindow.png Grup de sesizări - Administrează grupul de sesizări
Icon mWindow.png Categorie sesizare - Administrează categoriile de sesizări
Icon mWindow.png Rezoluţie sesizare - Administrează rezoluţiile date sesizărilor
Icon mWindow.png Stare sesizare - Administrează starea sesizării
Icon mWindow.png Răspuns standard la sesizare - Administrează răspunsul standard la sesizare
Icon mWindow.png Sesizări (toate) - Vizualizează şi tratează toate sesizările
Icon mWindow.png Sesizare - Prelucrează sesizările, întrebările, revendicările, etc.
Icon mWindow.png Info Agent - Info Agent al companiei
Icon mWindow.png Şablon de scrisoare - Întreţine şabloanele de scrisori
Icon mOpen.png Gestiune Materiale
Icon mOpen.png Reguli de Gestiune Materiale
Icon mWindow.png Unitate de măsură (UM) - Întreţine unităţile de măsură şi conversiile între acesteaAnaliza Performanţei

Icon mOpen.png Analiza Performanţei
Icon mOpen.png Reguli de Contabilitate
Icon mWindow.png Dimensiuni contabile - Administrează Ierarhiile Dimensiunilor extra-contabile
Icon mWindow.png Tip curs conversie - Întreţine tipurile de curs de conversie a valutei
Icon mWindow.png Valută - Întreţine valutele
Icon mWindow.png Curs de conversie - Întreţine Cursurile de conversie valutară
Icon mProcess.png Verifică Tipuri Document - Verifică Tipuri Document
Icon mWindow.png Secvenţă Document - Întreţine Secvenţele Sistem şi Document
Icon mOpen.png Raportare Financiară Raportare Financiară
Icon mWindow.png Set coloane raport - Întreţine Seturile de Coloane pentru Raportul Fianaciar
Icon mOpen.png Măsura Performanţei
Icon mWindow.png Alertă - Alertă Adempiere
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Măsură Performanţă - Iniţializarea Măsurii Performanţie
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Măsura Performanţei - Defineşte Măsurile Performanţei
Icon mWindow.png Calcul Măsură Performanţă - Defineşte cum să calculaţi măsurile performanţei
Icon mWindow.png Obiectiv Performanţă - Defineşte Obiectivele Performanţei
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Indicatoare de performanţă - Vizualizarea Indicatorilor de performanţăImobilizări

Icon mOpen.png Imobilizări
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report