Tipărire şi Proces (fereastră ID-165)

De la iDempiere rofereastră: Tipărire şi Proces

descriere: Întreţine tipăririle şi procesele

Ajutor: Fereastra permite definirea parametrilor şi a regulilor de acces pentru fiecare Raport şi Proces în cadrul sistemului. Este doar pentru Administratorul de sistem.TAB: Raport şi Proces

descriere: Defineşte Raportul şi Procesul


Ajutor Tabul Raport şi Proces defineşte fiecare raport şi proces care se execută în sistem.

Reţineţi că Format tipărire se utilizează numai pentru tipărirea documentului când doriţi să folosiţi în comun un format obişnuit, definit la nivel de Sistem. Pentru rapoartele normale şi formate, nu veţi defini un Format Tipărire aici, dar modificaţi formatul de tipărire generat şi stabiliţi-l ca implicit.


Fișier:Tipărire şi Proces - Raport şi Proces - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Funcţionare Beta Această funcţionalitate este considerată a fi în faza Beta Funcţionalitatea Beta nu este pe deplin testată sau nu este completă. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level Nivel Acces date Nivelul de Acces cerut Indică nivelul de acces solicitat de această întregistrare sau proces. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report Raport Indică înregistrare Raport Caseta de validare Raport arată că această înregistrare este un raport şi nu proces. IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Proces Server Execută acest Proces numai pe Server Prin Activarea acestui parametru se inhibă executarea proceselor pe calcultorul client. În mod normal acest lucru duce la scăderea vitezei. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Nume clasă Nume clasă Java Nume clasă identifică numele clasei Java utilizată de acest proces. Classname
character varying(255)
String
Procedure Procedură (SQL) Numele Procedurii Bazei de Date Procedură indică numele procedurii bazei de date apelată de acest raport sau proces. ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Formular special Formular special Identifică, în mod unic, un Formular special în sistem. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View View Raport VIew folosit la generarea acestui raport View Raport indică expunerea (view-ul) folosit la generarea acestui raport AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print Tipărire directă Tipărire fără dialog Caseta de validare Tipărire directă arată că acest raport se va tipări fără să se afişeze în prealabil o casetă de dialog. IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format Format tipărire Formatul de tipărire a datelor Determină modalitatea în care se tipăresc datele. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Arată ajutorul null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Contor pentru Statistică Statistică internă pentru cât de des s-a folosit entitatea Pentru utilizare internă. Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Secunde de statistică Statistică internă - câte secunde durează un proces Pentru utilizare internă Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Raport Jasper În această coloană specificaţi calea fişierului JasperReport (jrxml) null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: Traducere Raport

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Tipărire şi Proces - Traducere Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Acces la Raport

descriere: Acces la Editare


Ajutor Tabul 'Acces la Raport' determină cine poate accesa un raport sau un proces.


Fișier:Tipărire şi Proces - Acces la Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Parametru

descriere: Parametru Raport


Ajutor Tabul Parametru defineşte toţi parametri necesari pentru a executa un raport sau un proces.


Fișier:Tipărire şi Proces - Parametru - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Process Parameter Parametru Proces null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained Întreţinut centralizat Informaţiile s-au întreţinut în tabelul Element Sistem Caseta de validare Întreţinut centralizat indică dacă Numele, Descrierea şi Asistenţa s-au întreţinut în tabelul 'Element Sistem' sau în tabelul 'Fereastră'. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name Nume Coloană BD Numele unei coloane în baza de date Numele Coloanei indică numele unei coloane dintr-un tabel aşa cum este definit în baza de date. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Element Sistem Elementul sistem facilitează întreţinerea centralizată a descrierii şi comentariului coloanelor. Elementul Sistem permite întreţinerea centralizată a comentariilor de asistare, descrierilor şi a terminologiilor la nivel de coloană (din tabel) sau parametru de proces. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference Referinţă Referinţă Sistem (Listă) Referinţa indică tipul câmpului de referinţă AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Cheie Referinţă Necesită specificarea, dacă tipul datelor este Tabel sau Listă Valoarea Referinţei indică unde s-au stocat valorile referinţelor. Trebuie specificat dacă tipul datelor este Tabel sau Listă. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format Format valoare Format Valoare; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
(Spaţiu)     orice caracter
   _        Spaţiu (charactere fixe)
    l        orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
    L       orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    o       orice Literă a..Z sau spaţiu
   O       orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
   a       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   A       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    c       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   C       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    0       Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
    9       Cifre 0..9 sau spaţiu

Examplu de format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation Validare dinamică Regulă de validare dinamică Aceste reguli definesc cum se determină dacă o înregistrare este validă. Puteţi utiliza variabile pentru validare dinamică (sensibilă la context). AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length Lungime Lungimea coloanei în baza de date Lungime indică lungimea coloanei aşa cum este definită în baza de date. FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory Obligatoriu Această coloană necesită introducerea de date Câmpul trebuie să conţină o valoare pentru ca înregistrarea să fie salvată în Baza de date. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range Interval Parametrul este un interval de valori Caseta de validare Interval arată că acest parametru este un interval de valori. IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic Logic Implicit Valoare ierarhică implicită, separată prin ; Valorile implicte vor fi evaluate în ordinea definiţiilor, prima valoare nenulă va deveni valoarea implicită a coloanei. Valorile vor fi separate prin virgulă sau punct-virgulă. a) Literale:. 'Text' 123 b) Variabile - în format @Variabilă@ - Login ex. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Plan de Conturi: ex. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Implicite Globale: ex. FormatDată - Valor Fereastră (toate Alegerile, Casete de validare, Butoane radio şi DateDoc/DateAcct) c) Cod SQL cu eticheta: @SQL=SELECT ceva AS ValoareImplicită FROM ... Declaraţia SQL poate conţine variabile. Poate să nu fie altă valoare decât declaraţia SQL. Se evaluează numai implicitul, dacă nu s-au definit preferinţe utilizator. Definiţiile implicite se vor ignora pentru coloanele Cheie, Părinte, Client la fel ca şi pentru Butoane. DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 Logic Implicit 2 Valoare ierarhică implicită, separată prin ; Valorile implicte vor fi evaluate în ordinea definiţiilor, prima valoare nenulă va deveni valoarea implicită a coloanei. Valorile vor fi separate prin virgulă sau punct-virgulă. a) Literale:. 'Text' 123 b) Variabile - în format @Variabilă@ - Login ex. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Plan de Conturi: ex. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Implicite Globale: ex. FormatDată - Valor Fereastră (toate Alegerile, Casete de validare, Butoane radio şi DateDoc/DateAcct) c) Cod SQL cu eticheta: @SQL=SELECT ceva AS ValoareImplicită FROM ... Declaraţia SQL poate conţine variabile. Poate să nu fie altă valoare decât declaraţia SQL. Se evaluează numai implicitul, dacă nu s-au definit preferinţe utilizator. Definiţiile implicite se vor ignora pentru coloanele Cheie, Părinte, Client la fel ca şi pentru Butoane. DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value Valoare min. Valoarea minimă pentru un câmp Valoarea minimă indică cea mai mică valoare permisă pentru un câmp. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Valoare max. Valoarea maximă pentru un câmp Valoare maximă indică cea mai mare valoare permisă pentru un câmp. ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic Logica de afişare Dacă câmpul este afişabil, rezultatul determină dacă cîmpul este afişat efectiv format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:

      @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER 
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)
DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: Traducere Parametru

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Tipărire şi Proces - Traducere Parametru - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Parametru Proces null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.