Search Definition (fereastră ID-53069)

De la iDempiere rofereastră: Search Definition

descriere: Define transactioncodes for the QuickSearch bar

Ajutor: nullTAB: Searches

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Search Definition - Searches - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Code Transaction Code The transaction code represents the search definition null TransactionCode
character varying(8)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Search Type Search Type Which kind of search is used (Query or Table) null SearchType
character varying(1) NOT NULL
String
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Query Query SQL null Query
character varying(2000)
Text
Data Type Tip de Date Tipul datei (nu calendaristice) null DataType
character varying(1) NOT NULL
String
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
PO Window Fereastră CdA Fereastră Comandă de Achiziţie Fereastră pentru detalii Comandă Achiziţie (CdA) PO_Window_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.