View raport (fereastră ID-180)

De la iDempiere rofereastră: View raport

descriere: Gestionează vizualizarea rapoartelor

Ajutor: Acest ecran defineşte vizualizările folosite la generarea rapoartelor şi este doar pentru administratorul de sistemTAB: View raport

descriere: Defineşte view-ul raportului


Ajutor Tabul View raport defineşte tablourile (coloane din mai multe tabele) utilizate în generarea rapoartelor.


Fișier:View raport - View raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Report View View Raport VIew folosit la generarea acestui raport View Raport indică expunerea (view-ul) folosit la generarea acestui raport AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indică the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY Sql ORDER BY Clauza Order by Clauza ORDER BY se utilizează pentru aranjajarea înregistrărilor într-o anumită ordine. OrderByClause
character varying(2000)
String
TAB: Coloană

descriere: Coloană view raport


Ajutor Coloană view raport defineşte coloanele care vor fi înlocuite de interogarea SQL definită. Astfel, când se generează raportul, în loc de coloană se va folosi interogarea SQL specificată aici pentru acea coloană.


Fișier:View raport - Coloană - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Report view Column Coloana vizualizare raport null null AD_ReportView_Col_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View View Raport VIew folosit la generarea acestui raport View Raport indică expunerea (view-ul) folosit la generarea acestui raport AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Column Coloană Funcţie Înlocuieşte Coloana cu o Funcţie Coloană Funcţie arată că rublica (coloana) va fi înlocuităcu o funcţie FunctionColumn
character varying(60) NOT NULL
String
SQL Group Function Funcţia SQL Grupare Această funcţie va genera clauza Group By Caseta de validare Funcţia SQL Grupare indică că această funcţie va genera o clauză Group by în rezultatul interogării. IsGroupFunction
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.