Sincronizare terminologie (Proces ID-172)

De la iDempiere roProces: Sincronizare terminologie

descriere: Sincronizează traducerile (terminologiile) din sistem.


Ajutor: Bazat pe înregistrările din fereastra de elemente, câmpurile din ferestre, parametri, etc. sunt sincronizaţi, dacă sunt întreţinuţi în mod centralizat.

Procedura de sincronizare este:

 • dacă există coloane (AD_Column) pentru care nu există elemente (AD_Element), se crează aceste elemente pe baza informaţiilor din coloană;
 • creză înregistrările de traduceri (AD_Element_Trl) lipsă;
 • pentru fiecare coloană se leagă elementul cu acelaşi nume (UPPER(AD_Element.ColumnName)=UPPER(AD_Column.ColumnName));
 • se şterg elementele nefolosite (care nu sunt legate la o coloană sau la un parametru de process);


 • pentru fiecare coloană se sicronizează ColumnName, Name, Description, Help cu cele din element, chiar dacă nu sunt întreţinute centralizat;
 • pentru fiecare câmp (AD_Field) întreţinut centralizat (IsCentralyMaintained='Y') se sincronizează Name, Description, Help cu cele din elementul coloanei (AD_Column) legată de acest câmp. Pentru campurile care sunt din ferestre de achiziţie (AD_Window.IsSOTrx='N') se folosesc PO_Name, PO_Description şi PO_Help. Câmpurile legate la un proces se sincronizează cu denumirile din proces;


 • fiecare parametru de proces se sincronizează cu elementul legat;


 • nodurile fluxurilor (AD_WF_Node) se sincronizează cu ferestrele (AD_Window_ID) legate, form-urile legate (AD_Form), procesele legate (AD_Process);


 • formatele de tipărire (AD_PrintFormatItem) întreţinute centralizat (IsCentralyMaintained='Y') se sincronizează cu elementele legate;


 • meniul se sincronizează cu fereastra, procesul, form-ul, flux-ul sau task-ul ataşat;


 • se sincronizează numele şi descrierea tabelului cu cel al elementului cheie (adică numetabel_ID);Fișier:Sincronizare terminologie - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.