Schedule (fereastră ID-200012)

De la iDempiere rofereastră: Schedule

descriere: Times for the scheduler

Ajutor: nullTAB: Schedule

descriere: Schedule


Ajutor null


Fișier:Schedule - Schedule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(225)
String
Schedule Type Tipul Programului Tipul Programului Defineşte metoda de calcul a următorului eveniment ScheduleType
character(1)
List
Frequency Type Tipul Frecvenţei Frecvenţa evenimentelor Tipul Frecvenţei se utilizează la calculul datei următorului eveniment. FrequencyType
character(1)
List
Cron Scheduling Pattern Cron Scheduling Pattern Cron pattern to define when the process should be invoked. Cron pattern to define when the process should be invoked. See http://www.sauronsoftware.it/projects/cron4j/api/it/sauronsoftware/cron4j/SchedulingPattern.html CronPattern
character varying(255)
String
Frequency Frecvenţă Frecvenţa evenimentelor Frecvenţa se utilizează în conjuncţie cu tipul frecvenţei în determinarea unui eveniment. Exemplu: Dacă Tip Frecvenţă este Săptămână şi Frecvenţa este - evenimentul este la fiecare două săptămâni. Frequency
numeric(10)
Integer
Run only on IP Run only on IP null null RunOnlyOnIP
character varying(60)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character varying(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.