Limba (fereastră ID-106)

De la iDempiere rofereastră: Limba

descriere: Întreţine limbile

Ajutor: Fereastra Limbă permite definirea mai multor limbi pentru Utilizator. Aceata permite utilizatorului să acceseze aceleaşi date dar Ferestrele, Tab-urile şi Câmpurile vor apărea în limbi diferite. Dacă o limbă este Limbă Sistem poţi schimba Interfaţa la această limbă (după traducere). Altfel, limba este utilizată numai pentru imprimarea documentelor.

Pentru cod limbă utilizaţi convenţia Java a ţării şi limbii (ex. fr_CN - Canadian French).
Verificarea traducerii crează înregistrările lipsă. lansaţi acest proces după crearea noii limbi.TAB: Limbă

descriere: Limbă Sistem şi Utilizator


Ajutor Dacă vreţi să adăugaţi o limbă suplimentară de utilizator, selectaţi "Limbă Sistem". Altfel sistemul vă permite numai traducerea elementelor pentru tipărirea pe documente.


Fișier:Limba - Limbă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
ISO Language Code Cod limbă ISO Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt LanguageISO
character(2)
String
ISO Country Code Codul ISO a Ţării Codul ISO a ţării din două majuscule conform cu ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Pentru detalii - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html sau - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Base Language Limba de bază Informaţiile sistem sunt întreţinute în această limbă null IsBaseLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Language Limbă Sistem Ecranele, etc. sunt întreţinute în această limbă Selectaţi, dacă doriţi ecrane traduse disponibile în această limbă. Avertizaţi administratorul de sistem să execute scriptul de întreţinere a limbii pentru a activa utilizarea acestei limbi. Dacă limba nu este disponibilă, puteţi să traduceţi termenii singur. IsSystemLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Pattern Şablon dată Format dată Java Opţiune pentru Format Dată în notaţie Java. Exemplu zz.LL.aaaa-zz/LL/aaaa

Dacă modelul pentru limba dumneavoastră nu e corect, vă rugăm să creaţi o cerere suport Adempiere cu informaţia corectă.

DatePattern
character varying(20)
String
Time Pattern Format Oră Şablon oră în Java Format oră în notaţie Java. Exemplu "oo:mm:ss" - "OO:mm:ss.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

TimePattern
character varying(20)
String
Decimal Point Punct zecimal Numărul are punct zecimal (nu virgulă zecimală) Dacă este bifată, numerele se tipăresc cu punct zecimal ".", altfel cu virgulă zecimală ",". Ca separator de mii se va utiliza celălalt caracter.

Dacă şablonul nu este corect, creaţi un suport de cerere Adempiere cu informaţiile corecte.

IsDecimalPoint
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Maintenance Întreţinere limbă Verifică existenţa unei traduceri în sistem (necesar, înainte de a crea o limbă) Puteţi:
 • Adăuga înregistrări pentru traducerile lipsă (necesar după activarea unei noi traduceri)
 • Şterge traducerile pentru o limbă
 • Reface traducerile înregistrărilor (şterge şi apoi adaugă înregistrările lipsă)

Notă:

 1. Traducerile lipsă se crează prin copierea din limba sistemului (Engleza).
 2. Rulaţi procesul Sincronizare Terminologie după ce traducerea a fost importată.
Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.