Password Rule (fereastră ID-200002)

De la iDempiere rofereastră: Password Rule

descriere: null

Ajutor: nullTAB: Password Rule

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Password Rule - Password Rule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Minimum Length Minimum Length null null MinLength
numeric(10)
Integer
Maximum Length Lungimea maximă Lungimea maximă a datelor null MaxLength
numeric(10)
Integer
Alphabetical Character Alphabetical Character Require at least # alphabetical in passwords null AlphabeticalCharacter
numeric(10)
Integer
Digit Character Digit Character Require at least # digit in passwords null DigitCharacter
numeric(10)
Integer
Uppercase Character Uppercase Character Require at least # upper case char null UppercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Lowercase Character Lowercase Character Require at least # lower case char null LowercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Non Alpha Numeric Character Non Alpha Numeric Character Require at least # non-alphanumeric char null NonAlphaNumericCharacter
numeric(10)
Integer
Alphabetical Sequence Alphabetical Sequence Lenght of alphabetical sequence to validate null AlphabeticalSequence
numeric(10)
Integer
Numerical Sequence Numerical Sequence Length of numerical sequence to validate null NumericalSequence
numeric(10)
Integer
QWERTY Sequence QWERTY Sequence Lenght of QWERTY sequences to validate null QWERTYSequence
numeric(10)
Integer
Repeat Character Regex Repeat Character Regex Length of repeated characters to validate null RepeatCharacterRegex
numeric(10)
Integer
User Name Rule User Name Rule Validate the password doesn't contain user name (ignore case and match backwards) null IsUserNameRule
character(1)
Yes-No
Whitespace Whitespace Whitespace validation null IsWhitespace
character(1)
Yes-No
Using Dictionary Using Dictionary null null IsUsingDictionary
character(1)
Yes-No
Match Backwards of Dictionary Match Backwards of Dictionary Match dictionary words backwards null IsDictMatchBackwards
character(1)
Yes-No
Path Dictionary Path Dictionary null null PathDictionary
character varying(255)
FileName
Word Length Dictionary Word Length Dictionary null null DictWordLength
numeric(10)
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.