ToolBar Button (fereastră ID-200000)

De la iDempiere rofereastră: ToolBar Button

descriere: null

Ajutor: nullTAB: ToolBar Button

descriere: null


Ajutor null


Fișier:ToolBar Button - ToolBar Button - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Classname Nume clasă Nume clasă Java Nume clasă identifică numele clasei Java utilizată de acest proces. Classname
character varying(255) NOT NULL
String
Component Name Component Name null null ComponentName
character varying(255) NOT NULL
String
Customization Personalizare Schimbarea este o personalizare a datelor şi poate fi aplicată după migrare Migrarea "reseteză" sistemul la setările curente/originale. Dacă se selectează, puteţi salva personalizarea. Atenţie! trebuie să verificaţi dacă personalizarea nu va avea efecte negative la o nouă lansare. IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Action Class Name Action Class Name The class name that implements the interface for toolbar actions null ActionClassName
character varying(255)
String
Action Name Action Name Action name on the toolbar Used to get the corresponding message and Icon name prefix ActionName
character varying(60)
String
KeyCode KeyCode KeyCode for shortcuts null KeyStroke_KeyCode
numeric(10)
Integer
Keystroke Modifiers Keystroke Modifiers Keystroke Modifiers for shortcuts null KeyStroke_Modifiers
numeric(10)
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.