Δέντρο μενού του συστήματος

Από iDempiere el
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


System Admin

Icon mOpen.png System Admin
Icon mOpen.png Γενικοί Κανόνες
Icon mOpen.png Κανόνες Συστήματος - Γενικοί Κανόνες Συστήματος
Icon mWindow.png Σύστημα - Ορισμός Συστήματος
Icon mWorkFlow.png Οργάνωση Γλώσσας - Οργάνωση μιας νέας Γλώσσας του συστήματος και μετάφραση των στοιχείων
Icon mWindow.png Γλώσσα - Συντηρήστε τις Γλώσσες
Icon mWindow.png Εισαγωγή/Εξαγωγή Μετάφρασης - Εισαγωγή ή Εξαγωγή Μετάφρασης Γλώσσας
Icon mWindow.png Έλεγχος Μετάφρασης Συστήματος - Ελέγξτε τις Μεταφράσεις της Γλώσσας του Συστήματος
Icon mWindow.png Μενού - Συντηρήστε το Μενού
Icon mWindow.png Δέντρο - Ρύθμιση Ορισμού Δέντρου
Icon mWindow.png Συντήρηση Δέντρου - Συντήρηση Δέντρων
Icon mWindow.png Εργασία - Συντηρήστε τις Εργασίες
Icon mWindow.png Χρώμα Συστήματος - Συντηρήστε τα Χρώματα του Συστήματος
Icon mWindow.png Εικόνα Συστήματος - Συντηρήστε Εικόνες και Εικονίδια
Icon mWindow.png Μήνυμα σφάλματος - Παρουσίαση Μηνυμάτων Σφάλματος
Icon mWindow.png Ειδοποίηση - Προβολή Ειδοποιήσεων Συστήματος
Icon mWindow.png Χώρα, Νομός και Πόλη - Συντηρήστε Χώρες, Νομούς και Πόλεις
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Ασφάλεια -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Χρήστης - Συντηρήστε τους Χρήστες του συστήματος
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Ρόλος - Συντηρήστε τις Ευθύνες Χρηστών
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Πρόσβαση Δεδομένων Ρόλου - Συντήρηση Κανόνων Πρόσβασης στα Δεδομένα
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Έλεγχος Πρόσβασης - Έλεγχος Πρόσβασης σε δεδομένα ή πόρους
Icon mWindow.png Έλεγχος Συνεδρίας - Έλεγχος των Συνεδριών Χρηστών
Icon mWindow.png Έλεγχος Επεξεργασίας - Έλεγχος χρήσης επεξεργασίας
Icon mWindow.png Έλεγχος Αλλαγής - Έλεγχος των αλλαγών στα δεδομένα
Icon mWindow.png Προβολή αρχείων - Προβολή των αυτόματα αρχειοθετημένων παραστατικών
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Διακομιστής - Συντήρηση Διακομιστή Adempiere
Icon mWindow.png Προγραμματιστής χρόνου - Συντήρηση Προγραμματισμού Επεξεργασιών και των αρχείων καταγραφής
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ειδοποίησης - Συντήρηση του Επεξεργαστή/Διακομιστή Ειδοποίησης και των Αρχείων Καταγραφής
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ροής Εργασιών - Συντήρηση του Επεξεργαστή Ροής Εργασιών και των αρχείων καταγραφής
Icon mWindow.png LDAP Server - LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere
Icon mOpen.png Ροή Εργασιών - Adempiere Workflow
Icon mWindow.png Υπεύθυνος Ροής Εργασιών - Υπεύθυνος για την Εκτέλεση της Ροής Εργασιών
Icon mWindow.png Ροή Εργασιών - Συντηρήστε τη Ροή Εργασιών
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ροής Εργασίας - Επεξεργασία ροών εργασίας
Icon mWindow.png Δραστηριότητες Ροής Εργασιών (Όλες) - Παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων Ροής Εργασιών
Icon mWindow.png Δραστηριότητες ροών εργασίας - Οι ενεργές δραστηριότητες ροών εργασίας μου
Icon mWindow.png Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Παρακολούθηση Ροής Εργασιών
Icon mOpen.png Εκτύπωση - Ορισμός Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Χαρτί Εκτύπωσης - Καθορισμός Χαρτιού Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Χρώμα Εκτύπωσης - Συντήρηση του Χρώματος Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Γραμματοσειρά Εκτύπωσης - Συντήρηση της Γραμματοσειράς Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα - Ορίστε την Μορφή του Πίνακα μιας Αναφοράς
Icon mWindow.png Μορφή εκτύπωσης - Συντήρηση της Μορφής Εκτύπωσης
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Μορφή εκτύπωσης - Συντηρήστε τα Έντυπα Εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται (Τιμολόγια, Επιταγές, ..)
Icon mWindow.png Εκτυπωτής ετικετών - Διατηρήστε τον Ορισμό Εκτυπωτή Ετικέτας
Icon mWindow.png Εκτύπωση Ετικέτας - Φόρμα Εκτυπώσιμης Ετικέτας
Icon mOpen.png Collaboration - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Έλεγχος - Οθόνη Ελέγχου
Icon mWindow.png Έκδοση Java - Επιδεικνύει την έκδοση της προεπιλεγμένης java VM
Icon mWindow.png Επεξεργασία SQL - Επεξεργασία δηλώσεων SQL
Icon mWindow.png Εξαγωγή Βάσης Δεδομένων - Εξαγωγή (αποθήκευση) της ΒΔ
Icon mWindow.png Μεταφορά της Βάσης Δεδομένων - Μεταφορά βάσης δεδομένων
Icon mProcess.png Synchronize Terminology - Synchronize the terminology within the system.
Icon mProcess.png Recompile DB Objects - Recompile Database Objects
Icon mProcess.png Sequence Check - Check System and Document Sequences
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Cache Reset - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
Icon mOpen.png Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας - Συντηρήστε τους Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Εταιρία - Συντηρήστε τις Εταιρίες/τους Πελάτες
Icon mWindow.png Συγχώνευση Οντοτήτων - Συγχώνευση Από Οντότητα σε Σε Οντότητα - Διαγραφή Από
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Κανόνες Τμήματος
Icon mWindow.png Είδος Τμήματος - Συντήρηση του είδους τμήματος
Icon mWindow.png Τμήμα - Συντηρήστε τα Τμήματα
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Δεδομένα - Συντηρήστε Δεδομένα
Icon mOpen.png Βοήθημα
Icon mWindow.png Συνημμένο - Συντηρήστε τα Συνημμένα
Icon mWindow.png Τοποθεσία - Συντηρήστε τη Διεύθυνση της Τοποθεσίας
Icon mWindow.png Προτίμηση - Συντηρήστε την Οργάνωση της Εφαρμογής Πελάτη Συστήματος και τις Προτιμήσεις Χρήστη
Icon mOpen.png Εισαγωγή Δεδομένων
Icon mWindow.png Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής - Ρύθμιση Μορφότυπου Φορτωτή Εισαγωγής
Icon mWindow.png Εισαγωγή Λογαριασμού - Εισαγωγή Τιμών Λογαριασμού ΓΛΣ
Icon mWindow.png Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς - Εισαγωγή Συνόλου Γραμμών Αναφοράς
Icon mWindow.png Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος - Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Στρατηγική Αναπαραγωγής - Συντήρηση της Στρατηγικής Αναπαραγωγής Δεδομένων
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Έκθεση Θέματος Συστήματος - Έκθεση Θεμάτων Συστήματος που δημιουργήθηκαν αυτόματα ή καταχωρήθηκαν χειροκίνηταΛεξικό Εφαρμογής

Icon mOpen.png Λεξικό Εφαρμογής - Συντήρηση Λεξικού Εφαρμογής
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Είδος Οντότητας - Διαχείριση Ειδών Οντότητας
Icon mWindow.png Στοιχείο - Ρύθμιση Στοιχείων Συστήματος
Icon mWindow.png Πίνακας και Στήλη - Συντηρήστε Πίνακες και Στήλες
Icon mWindow.png Ομάδα Πεδίου - Όρισε Ομάδα Πεδίου
Icon mWindow.png Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Συντηρήστε Παράθυρα, Καρτέλες & Πεδία
Icon mWindow.png Info Window - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Φόρμα - Ειδικές Φόρμες
Icon mWindow.png Παραπομπή - Συντηρήστε τις Παραπομπές του Συστήματος
Icon mWindow.png Κανόνες Επικύρωσης - Συντηρήστε τους δυναμικούς Κανόνες Επικύρωσης για στήλες και πεδία
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Μήνυμα - Συντηρήστε τα Μηνύματα Πληροφοριών και Σφαλμάτων
Icon mWindow.png Προβολή Αναφοράς - Ρύθμιση των Προβολών Αναφοράς
Icon mWindow.png Αναφορά & Επεξεργασία - Ρύθμιση Αναφορών & Επεξεργασιών
Icon mWindow.png Rule
Icon mWindow.png Παραμετροποίηση Παράθυρου - Ορισμός παραμετροποίησης του παράθυρου για το Ρόλο/Χρήστη
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Application Packaging - Import and export packaging
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceΣχέσεις Συνεργατών

Icon mOpen.png Σχέσεις Συνεργατών - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και Συνεργατών
Icon mOpen.png Αίτημα
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Αιτήματος - Οργανώστε τον πελάτη που θα επεξεργαστεί τα αιτήματα
Icon mWindow.png Είδος Αιτήματος - Συντήρηση Ειδών Αιτήματος
Icon mWindow.png Ομάδα Αιτήματος - Διαχείριση Ομάδων Αιτήματος
Icon mWindow.png Κατηγορία Αιτήματος - Διαχείριση Κατηγοριών Αιτήματος
Icon mWindow.png Επίλυση Αιτήματος - Διαχείριση Επιλύσεων Αιτημάτων
Icon mWindow.png Κατάσταση Αιτήματος - Διαχείριση Κατάστασης Αιτήματος
Icon mWindow.png Πρότυπη Απάντηση Αιτήματος - Διαχείριση Πρότυπης Απάντησης Αιτήματος
Icon mWindow.png Αιτήματα (Όλα) - Προβολή και εργασία σε όλα τα αιτήματα
Icon mWindow.png Αίτημα - Επεξεργαστείτε τα αιτήματά σας
Icon mWindow.png Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Πληροφορίες Εταιρικού Αντιπροσώπου (Αντιπροσώπου Πωλήσεων)
Icon mWindow.png Πρότυπο Επιστολής - Συντηρήστε το Πρότυπο ΕπιστολήςΔιαχείριση Υλικών

Icon mOpen.png Διαχείριση Υλικών
Icon mOpen.png Κανόνες Διαχείρισης Υλικών
Icon mWindow.png Μονάδα Μέτρησης - Συντηρήστε τη Μονάδα ΜέτρησηςΑνάλυση Απόδοσης

Icon mOpen.png Ανάλυση Απόδοσης
Icon mOpen.png Κανόνες Λογιστικής
Icon mWindow.png Λογιστικές Διαστάσεις - Συντηρήστε Δέντρα Διαστάσεων Εκτός Λογαριασμών
Icon mWindow.png Είδος Νομίσματος - Διατηρήστε τους Τύπους Μετατροπής Συναλλάγματος
Icon mWindow.png Νόμισμα - Συντηρήστε τα Νομίσματα
Icon mWindow.png Ισοτιμία Νομίσματος - Συντηρήστε τις Ισοτιμίες Μετατροπής Νομισμάτων
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types and Period Controls
Icon mWindow.png Ακολουθία Παραστατικού - Συντηρήστε τις Ακολουθίες Συστήματος και Παραστατικών
Icon mOpen.png Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις
Icon mWindow.png Σύνολο Στήλης Αναφοράς - Συντηρήστε τα Σετ Στήλης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Icon mOpen.png Μέτρηση Αποδοτικότητας
Icon mWindow.png Ειδοποίηση - Ειδοποίηση Adempiere
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Μέτρησης Απόδοσης - Οργανώστε την Μέτρηση Απόδοσης
Icon mWindow.png Χρωματικό Σχήμα Απόδοσης - Διαχείριση Σχήματος Χρωματικής Απόδοσης
Icon mWindow.png Μέτρο Απόδοσης - Ορίστε τα Μέτρα Απόδοσης
Icon mWindow.png Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης - Ορίστε το πως υπολογίζονται τα μέτρα απόδοσής σας
Icon mWindow.png Στόχος Απόδοσης - Ορίστε τους Στόχους Απόδοσης
Icon mWindow.png Μέτρο Σύγκρισης Απόδοσης - Μέτρο Σύγκρισης Απόδοσης
Icon mWindow.png Δείκτες Απόδοσης - Προβολή Δεικτών ΑπόδοσηςΠάγια

Icon mOpen.png Πάγια
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report