Γλώσσα (παράθυρο ID-106)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Γλώσσα

περιγραφή: Συντηρήστε τις Γλώσσες

Βοήθεια: Το Παράθυρο Γλώσσας επιτρέπει τον προσδιορισμό πολλαπλών γλωσσών για τους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα ίδια στοιχεία αλλά να έχουν τα Παράθυρα, Καρτέλες και Πεδία σε διαφορετική γλώσσα. Εάν μία γλώσσα είναι γλώσσα συστήματος, μπορεί μα αλλαχτεί η Επιφάνεια Χρήστη σε αυτήν την γλώσσα (μετά την μετάφραση). Αλλιώς η γλώσσα θα χρησιμοποιείται μόνο στην εκτύπωση των εγγράφων.

Για τον κωδικό γλώσσας, πρωτείνουμε την χρήση του Java Convention για γλώσσα και χώρα (π.χ. fr_CN - Canadian French).

Η επιβεβαίωση της μετάφρασης δημιουργεί τα ελλείποντα αρχεία μεταφράσεων. Ξεκινήστε αυτήν την επεξεργασία μετά την δημιουργία μίας νέας γλώσσας.TAB: Language

περιγραφή: System and User Languages


Βοήθεια If you want to add an additional User Interface language, select "System Language". Otherwise, the system allows you to just translate elements for printing documents.


Αρχείο:Γλώσσα - Language - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
ISO Language Code ISO Language Code Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt LanguageISO
character(2)
String
ISO Country Code ISO Country Code Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Base Language Base Language The system information is maintained in this language null IsBaseLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Language System Language The screens, etc. are maintained in this Language Select, if you want to have translated screens available in this language. Please notify your system administrator to run the language maintenance scripts to enable the use of this language. If the language is not supplied, you can translate the terms yourself. IsSystemLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Pattern Date Pattern Java Date Pattern Option Date pattern in Java notation. Examples: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information DatePattern
character varying(20)
String
Time Pattern Time Pattern Java Time Pattern Option Time pattern in Java notation. Examples: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss"

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

TimePattern
character varying(20)
String
Decimal Point Decimal Point The number notation has a decimal point (no decimal comma) If selected, Numbers are printed with a decimal point "." - otherwise with a decimal comma ",". The thousand separator is the opposite.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

IsDecimalPoint
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Maintenance Language Maintenance Maintain language translation in system You can Add Missing Translation entries (required after activating an additional System Language) - Delete Translation Records - or Re-Create the translation Records (first delete and add missing entries).

Note that Adding the Missing Translation records creates them by copying the System Language (English). You would apply the Language Pack after that process. Run Syncronize Terminology after importing the translation.

Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.