Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο (παράθυρο ID-102)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο

περιγραφή: Συντηρήστε Παράθυρα, Καρτέλες & Πεδία

Βοήθεια: Το Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο ορίζει την παρουσίαση των πινάκων και στηλών εντός του κάθε παραθύρουTAB: Window

περιγραφή: Window header definitions


Βοήθεια The Window Tab defines each window in the system. The default flag indicates that this window should be used as the default Zoom windows for the tables in this window.


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Window - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType WindowType Type or classification of a Window The Window Type indicates the type of window being defined (Maintain, Transaction or Query) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color System Color Color for backgrounds or indicators null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width Window Width null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height Window Height null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs Copy Window Tabs Copy all Tabs and Fields from other Window null Processing
character(1)
Button
TAB: Window Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Window Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Access

περιγραφή: Window Access


Βοήθεια The Window Access Tab defines the Roles which have access to this Window.


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tab

περιγραφή: Tab definition within a window holds fields


Βοήθεια The Tab Tab defines each Tab within a Window. Each Tab contains a discrete selection of fields. Note that the display and read only logic is evaluated when loading the window.


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Tab - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level Tab Level Hierarchical Tab Level (0 = top) Hierarchical level of the tab. If the level is 0, it is the top entity. Level 1 entries are dependent on level 0, etc. TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout Single Row Layout Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout The Single Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Advanced Tab This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree Has Tree Window has Tree Graph The Has Tree checkbox indicates if this window displays a tree metaphor. HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab Accounting Tab This Tab contains accounting information The Accounting Tab checkbox indicates if this window contains accounting information. To display accounting information, enable this in Tools>Preference and Role. IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab Order Tab The Tab determines the Order null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab TranslationTab This Tab contains translation information The Translation Tab checkbox indicate if a tab contains translation information. To display translation information, enable this in Tools>Preference. IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column Order Column Column determining the order Integer Column of the table determining the order (display, sort, ..). If defined, the Order By replaces the default Order By clause. It should be fully qualified (i.e. "tablename.columnname"). AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column Included Column Column determining if a Table Column is included in Ordering If a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is determined that the Order Column has a value of one or greater AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column Σύνδεσμος Στήλης Σύνδεσμος Στήλης για πίνακες multi-parent Ο Σύνδεσμος Στήλης δηλώνει σε ποια στήλη είναι το πρωτεύον κλειδί (primary key) για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένα γονέα. Καθορίζετε μόνο, αν ο πίνακας έχει περισσότερες από μία στήλη γονέα (parent column) (π.χ. AD_User_Roles). AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic Display Logic If the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayed format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning Commit Warning Warning displayed when saving Warning or information displayed when committing the record CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY Sql ORDER BY Fully qualified ORDER BY clause The ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selection OrderByClause
character varying(2000)
String
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields Create Fields Create Field from Table Column, which do not exist in the Tab yet Based on the table columns of this Tab, this procedure creates the missing Fields ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields Copy Tab Fields Copy Fields from other Tab null Processing
character(1)
Button
TAB: Tab Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Tab Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Καρτέλα Καρτέλα εντός ενός παραθύρου Η Καρτέλα υποδεικνύει μια καρτέλα που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning Commit Warning Warning displayed when saving Warning or information displayed when committing the record CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: Field Sequence

περιγραφή: Sequence if the Fields in a Tab


Βοήθεια null


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Field Sequence - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
TAB: Grid Sequence

περιγραφή: Defined field order for grid layout


Βοήθεια null


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Grid Sequence - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
TAB: Field

περιγραφή: Field definitions in tabs in windows


Βοήθεια The Field Tab defines the Fields displayed within a tab. Changes made to the Field Tab become visible after restart due to caching. If the Sequence is negative, the record are ordered descending. Note that the name, description and help is automatically synchronized if centrally maintained.


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Field - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Καρτέλα Καρτέλα εντός ενός παραθύρου Η Καρτέλα υποδεικνύει μια καρτέλα που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group Field Group Logical grouping of fields The Field Group indicates the logical group that this field belongs to (History, Amounts, Quantities) AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained Centrally maintained Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed Displayed Determines, if this field is displayed If the field is displayed, the field Display Logic will determine at runtime, if it is actually displayed IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic Display Logic If the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayed format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted Encrypted Display or Storage is encrypted Display encryption (in Window/Tab/Field) - all characters are displayed as '*' - in the database it is stored in clear text. You will not be able to report on these columns.

Data storage encryption (in Table/Column) - data is stored encrypted in the database (dangerous!) and you will not be able to report on those columns. Independent from Display encryption.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No Record Sort No Determines in what order the records are displayed The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending.

Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)

SortNo
numeric(10)
Number
Obscure Obscure Type of obscuring the data (limiting the display) null ObscureType
character(3)
List
Heading only Heading only Field without Column - Only label is displayed The Heading Only checkbox indicates if just the label will display on the screen IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only Field Only Label is not displayed The Field Only checkbox indicates that the column will display without a label. IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Αντικατάσταση Αναφοράς Αναφορά Συστήματος - Προαιρετική Αντικατάσταση Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον τύπο οθόνης, αλλά μόνο αν γνωρίζεται τις συνέπειες. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Δυναμική Επικύρωση Κανόνας Δυναμικής επικύρωσης Οι κανόνες αυτοί ορίζουν πώς καθορίζεται το εάν μια καταχώρηση είναι έγκυρη ή όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για δυναμική (context sensitive) επικύρωση. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Κλειδί Παραπομπής Απαιτείται να διευκρινιστεί, εάν ο τύπος δεδομένων είναι πίνακας ή Λίστα Η τιμή αναφοράς προκύπτει όπου αποθηκεύονται οι τιμές αναφοράς. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο τύπος δεδομένων είναι πίνακας ή Λίστα. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Υποχρεωτική Αντικατάσταση Αντικατάσταση υποχρεωτικού χαρακτήρα πεδίου Το πεδίο πρέπει να έχει μια τιμή εάν πρόκειται να αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic Default Logic Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length Display Length Length of the display in characters The display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime) DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line Same Line Displayed on same line as previous field The Same Line checkbox indicates that the field will display on the same line as the previous field. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X Position Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: Field Translation

περιγραφή: Menu Translation - May not need to be translated


Βοήθεια Fields are automatically translated, if centrally maintained. You only need to translate not centrally maintained Fields.


Αρχείο:Παράθυρο, Καρτέλα & Πεδίο - Field Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Πεδίο Πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων Το πεδίο προσδιορίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.