Μονάδα Μέτρησης (παράθυρο ID-120)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Μονάδα Μέτρησης

περιγραφή: Συντηρήστε τη Μονάδα Μέτρησης

Βοήθεια: Η Μονάδα Μέτρησης χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις μη νομισματικές μονάδες μέτρησης. Καθορίζει επίσης εάν η μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης επιτρέπεται και πώς πρόκειται να εκτελεσθούν. Το σύστημα παρέχει μερικές αυτόματες μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης (π.χ. λεπτό, ώρα, ημέρα, εργάσιμη ημέρα, κλπ.) εάν δεν καθορίζονται ρητά εδώ. Οι μετατροπές πρέπει να είναι άμεσες (δηλ. εάν έχετε μόνο μετατροπή μεταξύ του Α-Β και Γ-Δ, το σύστημα δεν μπορεί να μετατρέψει μεταξύ Α-Γ, πρέπει να το καθορίσετε ρητά).TAB: Unit of Measure

περιγραφή: Define units of measure


Βοήθεια The Unit of Measure Tab defines a non monetary Unit of Measure.


Αρχείο:Μονάδα Μέτρησης - Unit of Measure - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Code UOM Code UOM EDI X12 Code The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol for a Unit of Measure The Symbol identifies the Symbol to be displayed and printed for a Unit of Measure UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
UOM Type UOM Type null null UOMType
character varying(2)
List
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standard Precision Rule for rounding calculated amounts The Standard Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to for accounting transactions and documents. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Costing Precision Rounding used costing calculations The Costing Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to when performing costing calculations. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Translation

περιγραφή: Unit of Measure Translation


Βοήθεια null


Αρχείο:Μονάδα Μέτρησης - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Symbol Symbol Symbol for a Unit of Measure The Symbol identifies the Symbol to be displayed and printed for a Unit of Measure UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
TAB: Conversion

περιγραφή: Define standard Unit of Measure Conversion


Βοήθεια The Conversion Tab defines the rates for converting a Unit of Measure. The system provides some automatic conversions between units of measures (e.g. minute, hour, day, working day, etc.) if they are not explicitly defined here. Conversions need to be direct (i.e. if you have only a conversion between A-B and B-C, the system cannot convert A-C, you need to define it explicitly).


Αρχείο:Μονάδα Μέτρησης - Conversion - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To UoM To Target or destination Unit of Measure The UOM To indicates the destination UOM for a UOM Conversion pair. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multiply Rate Multiply Rate Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divide Rate To convert Source number to Target number, the Source is divided To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.