Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης (παράθυρο ID-213)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης

περιγραφή: Ορίστε το πως υπολογίζονται τα μέτρα απόδοσής σας

Βοήθεια: Ο Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μέτρων αποδόσεων. Το sql πρέπει να επιστρέψει μία μόνο τιμή. Παρακαλώ ελέγξτε παραδείγματα.
Η ημερομηνία περιορισμού ορίζεται στον Στόχο. Τυχόν περιορισμοί για Οργανισμούς, Συναλλασσόμενους, Προϊόντα, κλπ. είναι οι Επιδόσεις Στόχων Περιορισμού.TAB: Performance Measure Calculation

περιγραφή: Maintain your Performance Measure Calculation


Βοήθεια The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. See examples.
The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table.


Αρχείο:Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης - Performance Measure Calculation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sql SELECT Sql SELECT SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date Column Date Column Fully qualified date column The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement DateColumn
character varying(60) NOT NULL
String
Org Column Org Column Fully qualified Organization column (AD_Org_ID) The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. OrgColumn
character varying(60)
String
B.Partner Column B.Partner Column Fully qualified Business Partner key column (C_BPartner_ID) The Business Partner Column indicates the Business Partner to use when calculating this measurement BPartnerColumn
character varying(60)
String
Product Column Product Column Fully qualified Product column (M_Product_ID) The Product Column indicates the product to use to use when calculating this measurement. ProductColumn
character varying(60)
String
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Key Column Key Column Key Column for Table null KeyColumn
character varying(60) NOT NULL
String


Contributions / Posts