Χρώμα Συστήματος (παράθυρο ID-225)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Χρώμα Συστήματος

περιγραφή: Συντηρήστε τα Χρώματα του Συστήματος

Βοήθεια: Τα Χρώματα Συστήματος χρησιμοποιούνται για τον φόντο και τους δείκτεςTAB: System Color

περιγραφή: System color for backgrounds and indicators


Βοήθεια null


Αρχείο:Χρώμα Συστήματος - System Color - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Type Color Type Color presentation for this color null ColorType
character(1) NOT NULL
List
Red Red RGB value null Red
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Red 2nd Red RGB value for second color null Red_1
numeric(10)
Integer
Green Green RGB value null Green
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Green 2nd Green RGB value for second color null Green_1
numeric(10)
Integer
Blue Blue Color RGB blue value null Blue
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Blue 2nd Blue RGB value for second color null Blue_1
numeric(10)
Integer
Alpha Alpha Color Alpha value 0-255 null Alpha
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Alpha 2nd Alpha Alpha value for second color null Alpha_1
numeric(10)
Integer
Start Point Start Point Start point of the gradient colors The gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how often the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button. StartPoint
numeric(10)
List
Repeat Distance Repeat Distance Distance in points to repeat gradient color - or zero The gradient color is not repeated, if the value is zero. The distance is added to (or subtracted from) the starting point of the gradient. RepeatDistance
numeric(10)
Integer
Line Width Line Width Width of the lines null LineWidth
numeric(10)
Integer
Line Distance Line Distance Distance between lines null LineDistance
numeric(10)
Integer
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Alpha Image Alpha Image Texture Composite Alpha Composite Alpha factor for taint color. ImageAlpha
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.