Έλεγχος Πρόσβασης (παράθυρο ID-326)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έλεγχος Πρόσβασης

περιγραφή: Έλεγχος Πρόσβασης σε δεδομένα ή πόρους

Βοήθεια: Οι Καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής πρέπει να ενεργοποιούνται κατηγορηματικά/γραπτώς.TAB: Access Audit

περιγραφή: Log of Access to data or resources


Βοήθεια Logging needs to be explicitly enabled / written.


Αρχείο:Έλεγχος Πρόσβασης - Access Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Access Log Access Log Log of Access to the System null AD_AccessLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Button
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10)
Search
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Reply Reply Reply or Answer null Reply
character varying(2000)
Text
TAB: Access Audit

περιγραφή: Log of Access to data or resources


Βοήθεια Logging needs to be explicitly enabled / written.


Αρχείο:Έλεγχος Πρόσβασης - Access Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.