Χαρτί Εκτύπωσης (παράθυρο ID-241)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Χαρτί Εκτύπωσης

περιγραφή: Καθορισμός Χαρτιού Εκτύπωσης

Βοήθεια: Μέγεθος Χαρτιού Εκτυπωτή, Προσανατολισμός, και ΠεριθώριαTAB: Print Paper

περιγραφή: Maintain Print Paper


Βοήθεια Printer Paper Size, Orientation and Margins. The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt
If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used.


Αρχείο:Χαρτί Εκτύπωσης - Print Paper - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Landscape Landscape Landscape orientation null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validation code Validation code Validation Code The Validation Code displays the date, time and message of the error. Code
character varying(2000) NOT NULL
String
Dimension Units Dimension Units Units of Dimension null DimensionUnits
character(1)
List
Size X Size X X (horizontal) dimension size Size of X (horizontal) dimension in Units SizeX
numeric
Number
Size Y Size Y Y (vertical) dimension size Size of Y (vertical) dimension in Units SizeY
numeric
Number
Top Margin Top Margin Top Space in 1/72 inch Space on top of a page in 1/72 inch MarginTop
numeric(10) NOT NULL
Integer
Bottom Margin Bottom Margin Bottom Space in 1/72 inch Space on bottom of a page in 1/72 inch MarginBottom
numeric(10) NOT NULL
Integer
Left Margin Left Margin Left Space in 1/72 inch Space on left side of a page in 1/72 inch MarginLeft
numeric(10) NOT NULL
Integer
Right Margin Right Margin Right Space in 1/72 inch Space on right side of a page in 1/72 inch MarginRight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Set Print Format Set Print Format Set for all Print Formats with same Landscape/Portrait null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.