Μορφή εκτύπωσης (παράθυρο ID-224)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Μορφή εκτύπωσης

περιγραφή: Συντηρήστε τα Έντυπα Εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται (Τιμολόγια, Επιταγές, ..)

Βοήθεια: Ορίστε τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε για αυτόν τον Πελάτη/Τμήμα. Σημειώστε ότι η μορφή ελέγχου ορίζεται στο παράθυρο Τράπεζα (λογαριασμός).

Ύψιστη προτεραιότητα έχει η Μορφή εκτύπωσης που ορίζετε σε έναν τύπο παραστατικού (π.χ. μορφή για ειδικό τιμολόγιο εξαγωγής). Το επόμενο επίπεδο είναι το σύνολο των μορφών εκτύπωσης που έχει οριστεί για το τμήμα του έντυπου εγγράφου. Η προεπιλογή είναι το σύνολο των μορφών εκτύπωσης ορίζεται για όλες τα τμήματα του Πελάτη (Τμήμα =*).

TAB: Print Form

περιγραφή: Maintain Print Form (Invoices, Checks, ..) information


Βοήθεια The selection determines what Print Format is used to print a particular Form for your Organization.


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Print Form - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Print Format Order Print Format Print Format for Orders, Quotes, Offers You need to define a Print Format to print the document. Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Order Mail Text Order Mail Text Email text used for sending order acknowledgements or quotations Standard email template used to send acknowledgements or quotations as attachments. Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Shipment Print Format Shipment Print Format Print Format for Shipments, Receipts, Pick Lists You need to define a Print Format to print the document. Shipment_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Shipment Mail Text Shipment Mail Text Email text used for sending delivery notes Standard email template used to send delivery notes as attachments. Shipment_MailText_ID
numeric(10)
Table
Invoice Print Format Invoice Print Format Print Format for printing Invoices You need to define a Print Format to print the document. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Invoice Mail Text Invoice Mail Text Email text used for sending invoices Standard email template used to send invoices as attachments. Invoice_MailText_ID
numeric(10)
Table
Remittance Print Format Remittance Print Format Print Format for separate Remittances You need to define a Print Format to print the document. Remittance_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Remittance Mail Text Remittance Mail Text Email text used for sending payment remittances Standard email template used to send remittances as attachments. Remittance_MailText_ID
numeric(10)
Table
Project Print Format Project Print Format Standard Project Print Format Standard Project Print Format Project_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Project Mail Text Project Mail Text Standard text for Project EMails Standard text for Project EMails Project_MailText_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Print Format Distribution Order Print Format Print Format for printing Distribution Order You need to define a Print Format to print the document. Distrib_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Mail Text Distribution Order Mail Text Email text used for sending Distribution Order Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. Distrib_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Print Format Manufacturing Order Print Format Print Format for printing Manufacturing Order You need to define a Print Format to print the document. Manuf_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Mail Text Manufacturing Order Mail Text Email text used for sending Manufacturing Order Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. Manuf_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.