Ισοτιμία Νομίσματος (παράθυρο ID-116)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ισοτιμία Νομίσματος

περιγραφή: Συντηρήστε τις Ισοτιμίες Μετατροπής Νομισμάτων

Βοήθεια: Το Παράθυρο Ισοτιμίες Μετατροπής χρησιμοποιείται για να ορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής που θα χρησιμοποιηθούν όταν μετατρέπονται ποσά από ένα νόμισμα σε ένα άλλο. Σημειώστε ότι μόνο ο λόγος πολλαπλασιασμού χρησιμοποιείται. Ο λόγος διαίρεσης είναι μόνο για απεικόνιση.TAB: Conversion Rate

περιγραφή: Define Currency Conversion Rates


Βοήθεια The Conversion Rates tab is used to define conversion rates to be used when converting document amounts from one currency to another. Conversion rates can be defined for multiple rate types. They can also be effective for a defined range of dates. Note that only the multiply rate is used; The divide rate is for visualization only.


Αρχείο:Ισοτιμία Νομίσματος - Conversion Rate - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Conversion Rate Conversion Rate Rate used for converting currencies The Conversion Rate defines the rate (multiply or divide) to use when converting a source currency to an accounting currency. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Currency To Target currency The Currency To defines the target currency for this conversion rate. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Multiply Rate Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divide Rate To convert Source number to Target number, the Source is divided To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.