Χρωματικό Σχήμα Απόδοσης (παράθυρο ID-364)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Χρωματικό Σχήμα Απόδοσης

περιγραφή: Διαχείριση Σχήματος Χρωματικής Απόδοσης

Βοήθεια: Οπτική απεικόνιση της απόδοσης με χρώματα. Το Σχήμα έχει συνήθως τρία επίπεδα (π.χ. κόκκινο-κίτρινο-πράσινο). Το ADempiere υποστηρίζει δυο επίπεδα (π.χ. κόκκινο-πράσινο) ή τέσσερα επίπεδα (π.χ. γκρι-χάλκινο- ασημί-χρυσαφί). Σημειώστε ότι μετρήσεις έναν στόχο εκπροσωπούνται με άσπρο. Τα ποσοστά μπορεί να είναι ανάμεσα στο 0 και το άπειρο (δηλ. πάνω από το 100%).TAB: Color Schema

περιγραφή: Performance Color Schema


Βοήθεια Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).


Αρχείο:Χρωματικό Σχήμα Απόδοσης - Color Schema - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mark 1 Percent Mark 1 Percent Percentage up to this color is used Example 50 - i.e. below 50% this color is used Mark1Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 1 Color 1 First color used null AD_PrintColor1_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 2 Percent Mark 2 Percent Percentage up to this color is used Example 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80% Mark2Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 2 Color 2 Second color used null AD_PrintColor2_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 3 Percent Mark 3 Percent Percentage up to this color is used Example 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100% Mark3Percent
numeric(10)
Integer
Color 3 Color 3 Third color used null AD_PrintColor3_ID
numeric(10)
Table
Mark 4 Percent Mark 4 Percent Percentage up to this color is used Example 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100% Mark4Percent
numeric(10)
Integer
Color 4 Color 4 Forth color used null AD_PrintColor4_ID
numeric(10)
Table
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.