Πίνακας και Στήλη (παράθυρο ID-100)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Πίνακας και Στήλη

περιγραφή: Συντηρήστε Πίνακες και Στήλες

Βοήθεια: Το Παράθυρο Πίνακα και Στήλη ορίζει όλους τους πίνακες με τις στήλες τουςTAB: Πίνακας

περιγραφή: Ορισμός Πινάκων


Βοήθεια Ορισμός Πινάκων (header) - Σημειώστε ότι το όνομα των περισσοτέρων πινάκων συγχρονίζεται αυτόματα.


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Πίνακας - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name DB Table Name Name of the table in the database The DB Table Name indicates the name of the table in database. TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View View This is a view This is a view rather than a table. A view is always treated as read only in the system. IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level Επίπεδο Πρόσβασης Δεδομένων Απαιτείται Επίπεδο Πρόσβασης Δείχνει το επίπεδο πρόσβασης που απαιτείται για αυτό το αρχείο ή τη διαδικασία. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type Replication Type Type of Data Replication The Type of data Replication determines the direction of the data replication.

Reference means that the data in this system is read only ->
Local means that the data in this system is not replicated to other systems -
Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window PO Window Purchase Order Window Window for Purchase Order (AP) Zooms PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable Records deletable Indicates if records can be deleted from the database The Records Deletable checkbox indicates if a record can be deleted from the database. If records cannot be deleted, you can only deselect the Active flag IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume High Volume Use Search instead of Pick list The High Volume Checkbox indicates if a search screen will display as opposed to a pick list for selecting records from this table. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB Create Columns from DB Create Dictionary Columns of Table not existing as a Column but in the Database If you have added columns in the database to this table, this procedure creates the Column records in the Dictionary. Please be aware, that they may deleted, if the entity type is not set to User. ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained Centrally maintained Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No
TAB: Table Translation

περιγραφή: Table Translation


Βοήθεια Note that many Table names will be overwritten / translated automatically


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Table Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Column

περιγραφή: Table Column definitions


Βοήθεια Defines the columns of a table. Note thet the name of the column is automatically syncronized.


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Column - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name DB Column Name Name of the column in the database The Column Name indicates the name of a column on a table as defined in the database. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.

Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days

ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element Στοιχείο Συστήματος Το στοιχείο συστήματος επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της περιγραφής και βοηθείας της στήλης. Το στοιχείο συστήματος επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της περιγραφής, της βοήθειας και της ορολογίας μιας στήλης στην βάσης δεδομένων AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Version Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
numeric NOT NULL
Amount
Length Length Length of the column in the database The Length indicates the length of a column as defined in the database. FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Παραπομπή Σύστημα Παραπομπής και Επικύρωσης Μία Παραπομπή θα μπορούσε να είναι ένα είδος οθόνης, λίστα ή επικύρωση πίνακα. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation Δυναμική Επικύρωση Κανόνας Δυναμικής επικύρωσης Οι κανόνες αυτοί ορίζουν πώς καθορίζεται το εάν μια καταχώρηση είναι έγκυρη ή όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για δυναμική (context sensitive) επικύρωση. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format Value Format Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Κλειδί Παραπομπής Απαιτείται να διευκρινιστεί, εάν ο τύπος δεδομένων είναι πίνακας ή Λίστα Η τιμή αναφοράς προκύπτει όπου αποθηκεύονται οι τιμές αναφοράς. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο τύπος δεδομένων είναι πίνακας ή Λίστα. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value Min. Value Minimum Value for a field The Minimum Value indicates the lowest allowable value for a field. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Max. Value Maximum Value for a field The Maximum Value indicates the highest allowable value for a field ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic Default Logic Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column Στήλη Κωδικού This column is the key in this table The key column must also be display sequence 0 in the field definition and may be hidden. IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column Parent link column This column is a link to the parent table (e.g. header from lines) - incl. Association key columns The Parent checkbox indicates if this column is a link to the parent table. IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Mandatory Data entry is required in this column The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Updatable Determines, if the field can be updated The Updatable checkbox indicates if a field can be updated by the user. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable Always Updateable The column is always updateable, even if the record is not active or processed If selected and if the window / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc. IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier Identifier This column is part of the record identifier The Identifier checkbox indicates that this column is part of the identifier or key for this table. IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Callout Fully qualified class names and method - separated by semicolons A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consequences of a user selecting a certain value.

The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instantiates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon

Callout
character varying(255)
String
Selection Column Selection Column Is this column used for finding rows in windows If selected, the column is listed in the first find window tab and in the selection part of the window IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging Allow Logging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column Synchronize Column Change database table definition from application dictionary When selected, the database column definition is updated based on your entries in the Column definition of the Application Dictionary. Note that not all changes are supported by the database and may result in an error. IsSyncDatabase
character(1)
Button
TAB: Column Translation

περιγραφή: Column Translation


Βοήθεια Do not translate - overwritten / translated automatically


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Column Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Used in Field

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Used in Field - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Tab Καρτέλα Καρτέλα εντός ενός παραθύρου Η Καρτέλα υποδεικνύει μια καρτέλα που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Πεδίο Πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων Το πεδίο προσδιορίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
TAB: Table Script Validator

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Πίνακας και Στήλη - Table Script Validator - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.