Ειδοποίηση (παράθυρο ID-193)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ειδοποίηση

περιγραφή: Προβολή Ειδοποιήσεων Συστήματος

Βοήθεια: Το σύστημα δημιουργεί μηνύματα καθώς διεξάγει επεξεργασίες. Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να τις εμφανίσετε.TAB: Notice

περιγραφή: System Notice


Βοήθεια The Notice Tab provides a method of viewing messages that are generated by this system when performing processes.


Αρχείο:Ειδοποίηση - Notice - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Notice Notice System Notice null AD_Note_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Message System Message Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Button
Reference Παραπομπή Reference for this record The Reference displays the source document number. Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Acknowledge Έλαβα γνώση Ειδοποίηση Συστήματος αναγνωρίστηκε Το checkbox Αναγνωρίστηκε δείχνει αν αυτή η ανακοίνωση δεν πρέπει να διατηρηθεί. Processed
character(1)
Yes-No
Delete Notices Delete Notices Delete all Notices null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.