Επεξεργαστής Ροής Εργασιών (παράθυρο ID-306)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Επεξεργαστής Ροής Εργασιών

περιγραφή: Συντήρηση του Επεξεργαστή Ροής Εργασιών και των αρχείων καταγραφής

Βοήθεια: Παράμετροι Διακομιστή Επεξεργαστή Ροής ΕργασιώνTAB: Workflow Processor

περιγραφή: Workflow Processor Server


Βοήθεια Workflow Processor Server


Αρχείο:Επεξεργαστής Ροής Εργασιών - Workflow Processor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Inactivity Alert Days Inactivity Alert Days Send Alert when there is no activity after days (0= no alert) An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined. InactivityAlertDays
numeric(10)
Integer
Reminder Days Reminder Days Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document When a document is due for too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders.

The Remind Days are the days when the next email reminder is sent.

RemindDays
numeric(10)
Integer
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Alert over Priority Alert over Priority Send alert email when over priority Send alert email when a suspended activity is over the priority defined AlertOverPriority
numeric(10)
Integer
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Date next run Date the process will run next The Date Next Run indicates the next time this process will run. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Log

περιγραφή: Workflow Processor Log


Βοήθεια Result of the execution of the Workflow Processor


Αρχείο:Επεξεργαστής Ροής Εργασιών - Log - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Processor Workflow Processor Workflow Processor Server Workflow Processor Server AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occurred in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Παραπομπή Reference for this record The Reference displays the source document number. Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts