Τμήμα (παράθυρο ID-110)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τμήμα

περιγραφή: Συντηρήστε τα Τμήματα

Βοήθεια: Το Παράθυρο Τμήματος σου επιτρέπει να ορίσεις και συντηρήσεις Τμήματα. Ένα Τμήμα είναι συνήθως ένα νομικό πρόσωπο ή υπο-μονάδα για τον οποίο γίνονται επεξεργασίες εγγράφων και συναλλαγώνTAB: Organization

περιγραφή: Define Organizations


Βοήθεια The Organization Tab is used to define an Organization. Each Organization has a Key and Name and optionally a Description. When adding a new organization, you must re-login to be able to access the new organization.


Αρχείο:Τμήμα - Organization - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replication Strategy Data Replication Strategy The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated AD_ReplicationStrategy_ID
numeric
Table Direct
TAB: Organization Info

περιγραφή: Organization Detail Information


Βοήθεια The Organization Info Tab is used to define an Organization's address, DUNS number and Tax Identification number


Αρχείο:Τμήμα - Organization Info - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Organization Type Organization Type Organization Type Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes AD_OrgType_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Organization Parent Organization Parent (superior) Organization Parent Organization - the next level in the organizational hierarchy. Parent_Org_ID
numeric(10)
Table
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Ship Warehouse Drop Ship Warehouse The (logical) warehouse to use for recording drop ship receipts and shipments. The drop ship warehouse will be used for recording material transactions relating to drop shipments to and from this organization. DropShip_Warehouse_ID
numeric(10)
Table
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11) NOT NULL
String
Tax ID Tax ID Tax Identification The Tax ID field identifies the legal Identification number of this Entity. TaxID
character varying(20) NOT NULL
String
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Phone Phone Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
2nd Phone 2nd Phone Identifies an alternate telephone number. The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Facsimile number The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Accounting

περιγραφή: Organization Accounting


Βοήθεια The Organization Accounting Tab defines the default accounting parameters to be used by this Organization.


Αρχείο:Τμήμα - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Inter-Organization Inter-Organization Organization valid for intercompany documents The Inter Organization field identifies an Organization which can be used by this Organization for intercompany documents. AD_OrgTo_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Intercompany Due From Acct Intercompany Due From Acct Intercompany Due From / Receivables Account The Intercompany Due From account indicates the account that represents money owed to this organization from other organizations. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due To Acct Intercompany Due To Acct Intercompany Due To / Payable Account The Intercompany Due To Account indicates the account that represents money owed to other organizations. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Org Assignment

περιγραφή: User Assigment to Organization


Βοήθεια Assign Users to Organizations


Αρχείο:Τμήμα - Org Assignment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Org Assignment Org Assignment Assignment to (transaction) Organization Assignment to the transaction organization (cost center). C_OrgAssignment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.