Αρχική σελίδα

Από iDempiere el
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Information Desk

Resources Links

HowTos

Upgrading iDempiere

From time to time, as more enhancements and corrections are done to iDempiere you need to do both of the following:

Functions

(ERP) Enterprise resource planning

(CRM) Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Example of a large warehouse
 • Multiple Organizations
 • Multiple Client
 • Multiple Languages
 • Multible currency
 • Multiple Accounting Formats and expandable

Supported Platforms

 • Linux
 • Windows
 • MacSystem RequirementsLicense

iDempiere is released under the terms of the GPL v2. For more information, see the official site.User's Manual for iDempiere

Installation
Icon mProcess.png

Installation :

iDempiere Basics
System Admin
Icon Preference24.png

System Admin

 • Γενικοί Κανόνες
 • Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας
 • Κανόνες Τμήματος


Συναλλασσόμενος
Icon BPartner24.png

Συναλλασσόμενος

 • Κανόνες Συναλλασσομένων
'"Διαχείριση Υλικών"
Icon Product24.png

πλοίαρχος δεδομένα :

 • Προϊόν
 • Αποθήκη & Εντοπιστές
 • Τιμοκατάλογος

Κίνηση Αποθέματος:

 • Κίνηση Αποθέματος
 • Φυσικό Απόθεμα


αναλύει

 • Storage Detail
Αίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο
Icon Info24.png

Αίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο:

 • Αίτημα Προσφοράς
 • Παραγγελία Αγοράς
 • Παραλαβή Υλικού
 • Τιμολόγιο (Προμηθευτή)


Προσφορά έως Τιμολόγιο
Icon Payment24.png

Προσφορά έως Τιμολόγιο

 • Αίτημα
 • Παραγγελίες Πώλησης
 • Αποστολές
 • Τιμολόγιο (Πελάτη)
 • Returns
 • Έργο
Manufacturing Management
Prod.png

Manufacturing Management

λογιστική
Icon Calculator24.png

λογιστική

 • Οργάνωση Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις
 • Κοστολόγηση

Fixed Asset

Μέτρηση Αποδοτικότητας

 • Μέτρηση Αποδοτικότητας

Develop iDempiere

Development


WIKI


Translation
Icon Translate24.png

Translation into other languages

 • Edit language package
 • Report mistranslation / translation improvements


Programming
Icon Preference24.png

Programming from iDempiere

Communications

Credits

Thanks to these sponsors for many of the works produced here!