Είδος Αιτήματος (παράθυρο ID-244)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Είδος Αιτήματος

περιγραφή: Συντήρηση Ειδών Αιτήματος

Βοήθεια: Τα είδη αιτήματος χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των αιτημάτων. Οι επιλογές είναι: Διερεύνηση Λογαριασμού, Θέμα Εγγύησης κλπTAB: Request Type

περιγραφή: Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..)


Βοήθεια Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.


Αρχείο:Είδος Αιτήματος - Request Type - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Status Category Status Category Request Status Category Category of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request Categories R_StatusCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail when Due EMail when Due Send EMail when Request becomes due Send EMail when Request becomes due IsEMailWhenDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Tolerance Due Date Tolerance Tolerance in days between the Date Next Action and the date the request is regarded as overdue When the Date Next Action is passed, the Request becomes Due. After the Due Date Tolerance, the Request becomes Overdue. DueDateTolerance
numeric(10) NOT NULL
Integer
EMail when Overdue EMail when Overdue Send EMail when Request becomes overdue Send EMail when Request becomes overdue IsEMailWhenOverdue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Due Date Days Auto Due Date Days Automatic Due Date Days If a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created. AutoDueDateDays
numeric(10)
Integer
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1)
Yes-No
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Change Request Create Change Request Automatically create BOM (Engineering) Change Request Create automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOM IsAutoChangeRequest
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Color Header Color Header color of calendar dashlet null HeaderColor
character varying(7)
String
Content Color Content Color Content color of calendar dashlet null ContentColor
character varying(7)
String
TAB: Update Notification

περιγραφή: List Recipients for to receive Request Updates


Βοήθεια null


Αρχείο:Είδος Αιτήματος - Update Notification - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.