Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς (παράθυρο ID-249)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς

περιγραφή: Εισαγωγή Συνόλου Γραμμών Αναφοράς

Βοήθεια: Το Παράθυρο Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς είναι ένας ενδιάμεσος πίνακας που χρησιμοποιείται όταν εισάγονται εξωτερικά δεδομένα στο σύστημα. Με την επιλογή του κουμπιού 'Επεξεργασία' είτε θα προσθέσει είτε θα τροποποιήσει τις σχετικές εγγραφές.TAB: Import Report Line Set

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς - Import Report Line Set - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Report Line Set Import Report Line Set Import Report Line Set values null I_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Set Name Report Line Set Name Name of the Report Line Set null ReportLineSetName
character varying(60)
String
Report Line Set Report Line Set null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Report Line null null PA_ReportLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10)
Integer
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1)
Yes-No
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1)
Yes-No
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
Line Type Line Type null null LineType
character(1)
List
Calculation Calculation null null CalculationType
character(1)
List
Report Source Report Source Restriction of what will be shown in Report Line null PA_ReportSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Key Element Key Key of the element null ElementValue
character varying(40)
String
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Report Line Set Import Report Line Set Import Report Line Set information The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.