Έλεγχος Επεξεργασίας (παράθυρο ID-332)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έλεγχος Επεξεργασίας

περιγραφή: Έλεγχος χρήσης επεξεργασίας

Βοήθεια: Πληροφορίες Περιστατικού ΕπεξεργασίαςTAB: Process Audit

περιγραφή: Audit Process use


Βοήθεια null


Αρχείο:Έλεγχος Επεξεργασίας - Process Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated Updated Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone
Date+Time
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Integer
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Error Msg Error Msg null null ErrorMsg
character varying(2000)
String
Result Result Result of the action taken The Result indicates the result of any action taken on this request. Result
numeric(10)
Integer
Processing Processing null null IsProcessing
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Parameter Audit

περιγραφή: Audit Process Parameter Values


Βοήθεια null


Αρχείο:Έλεγχος Επεξεργασίας - Parameter Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Instance Συμβάν Επεξεργασίας Επεξεργασία του Συμβάντος null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
ID
Parameter Name Parameter Name null null ParameterName
character varying(60)
String
Info Info Information The Information displays data from the source document line. Info
character varying(60)
String
Info To Info To null null Info_To
character varying(60)
String
Process String Process String Παράμετρος Επεξεργασίας null P_String
character varying(255)
String
Process String To Process String To Παράμετρος Επεξεργασίας null P_String_To
character varying(255)
String
Process Date Process Date Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Date
timestamp without time zone
Date+Time
Process Date To Process Date To Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Date_To
timestamp without time zone
Date+Time
Process Number Process Number Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Number
numeric
Number
Process Number To Process Number To Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Number_To
numeric
Number
TAB: Log

περιγραφή: Process Log


Βοήθεια null


Αρχείο:Έλεγχος Επεξεργασίας - Log - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Process Instance Συμβάν Επεξεργασίας Επεξεργασία του Συμβάντος null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Log Log null null Log_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process ID Process ID null null P_ID
numeric(10)
ID
Process Date Process Date Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Date
timestamp without time zone
Date
Process Number Process Number Παράμετρος Επεξεργασίας null P_Number
numeric
Number
Process Message Process Message null null P_Msg
character varying(2000)
String
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.