Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής (παράθυρο ID-189)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής

περιγραφή: Ρύθμιση Μορφότυπου Φορτωτή Εισαγωγής

Βοήθεια: Το παράθυρο Μορφότυπου Φορτωτή Εισαγωγής χρησιμοποιείται για τον ορισμό της διάταξης του αρχείου με πληροφορίες προϊόντων που θα εισαχθούν.TAB: Import Format

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής - Import Format - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Format Format of the data The Format is a drop down list box for selecting the format type (text, tab delimited, XML, etc) of the file to be imported FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Import Format null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Format Field

περιγραφή: Maintain Format Fields


Βοήθεια Define the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Constant has the correct SQL data type (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this').

Product mapping (for details see documentation):

H_Item => Value
H_ItemDesc => Name / Description
H_ItemDefn => Help
H_ItemType => ProductCategory
H_PartnrID => Value of Business Partner
H_Commodity1 => Vendor Product No
H_Commodity2 => SKU
H_ItemClass => Classification (A,B,C..)
V_OperAmt_T_Cur => Currency
V_OperAmt_T => Price 


Αρχείο:Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής - Format Field - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Format Field Format Field null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Import Format null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Data Type Type of data null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Data Format Format String in Java Notation, e.g. ddMMyy The Date Format indicates how dates are defined on the record to be imported. It must be in Java Notation DataFormat
character varying(20)
String
Start No Start No Starting number/position The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line StartNo
numeric(10)
Integer
End No End No null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Decimal Point Decimal Point in the data file - if any null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 Divide by 100 Divide number by 100 to get correct amount null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Constant Value Constant value null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Callout Fully qualified class names and method - separated by semicolons A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consequences of a user selecting a certain value.

The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instantiates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon

Callout
character varying(60)
String
Script Script Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.