Τοποθεσία (παράθυρο ID-121)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τοποθεσία

περιγραφή: Συντηρήστε τη Διεύθυνση της Τοποθεσίας

Βοήθεια: Το Παράθυρο Τοποθεσία ορίζει τα δεδομένα διεύθυνσης στο σύστημα. Αυτό το παράθυρο είναι μόνο για τον Διαχειριστή του Συστήματος. Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση στις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί ή καρτέλα Τοποθεσία στο σχετικό παράθυρο (πχ Καταχώρηση Παραγγελίας ή Συναλλασσόμενος)TAB: Location

περιγραφή: Define Location


Βοήθεια The Location Tab defines the location of an Organization.


Αρχείο:Τοποθεσία - Location - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 Address 1 Address line 1 for this location The Address 1 identifies the address for an entity's location Address1
character varying(60)
String
Address 2 Address 2 Address line 2 for this location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address2
character varying(60)
String
Address 3 Address 3 Address Line 3 for the location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address3
character varying(60)
String
Address 4 Address 4 Address Line 4 for the location The Address 4 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address4
character varying(60)
String
City City Identifies a City The City identifies a unique City for this Country or Region. City
character varying(60)
String
City City City City in a country C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP ZIP Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip Additional Zip Additional ZIP or Postal code The Additional ZIP or Postal Code identifies, if appropriate, any additional Postal Code information. Postal_Add
character varying(10)
String
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Region Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(40)
String
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.