Ειδοποίηση (παράθυρο ID-276)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ειδοποίηση

περιγραφή: Ειδοποίηση Adempiere

Βοήθεια: Οι Ειδοποιήσεις Adempiere επιτρέπουν τον ορισμό συνθηκών συστήματος για τις οποίες θέλεις να ενημερωθείςTAB: Alert

περιγραφή: Adempiere Alert


Βοήθεια Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of.


Αρχείο:Ειδοποίηση - Alert - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Processor Alert Processor Alert Processor/Server Parameter Alert Processor/Server Parameter AD_AlertProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Enforce Client Security Enforce Client Security Send alerts to recipient only if the client security rules of the role allows null EnforceClientSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce Role Security Enforce Role Security Send alerts to recipient only if the data security rules of the role allows null EnforceRoleSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Subject Alert Subject Subject of the Alert The subject of the email message sent for the alert AlertSubject
character varying(60) NOT NULL
String
Alert Message Alert Message Message of the Alert The message of the email sent for the alert AlertMessage
character varying(2000) NOT NULL
Text
TAB: Alert Rule

περιγραφή: Definition of the alert element


Βοήθεια The definition of the altert or action


Αρχείο:Ειδοποίηση - Alert Rule - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Alert Adempiere Alert Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Error Msg Error Msg null null ErrorMsg
character varying(2000)
Text
Pre Processing Pre Processing Process SQL before executing the query Could be Update/Delete/etc. statement PreProcessing
character varying(2000)
Text
Sql SELECT Sql SELECT SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Sql FROM Sql FROM SQL FROM clause The Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself. FromClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
Text
Other SQL Clause Other SQL Clause Other SQL Clause Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. OtherClause
character varying(2000)
Text
Post Processing Post Processing Process SQL after executing the query Could be Update/Delete/etc. statement PostProcessing
character varying(2000)
Text
TAB: Alert Recipient

περιγραφή: Recipient of the Alert Notification


Βοήθεια You can send the notifications to users or roles


Αρχείο:Ειδοποίηση - Alert Recipient - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Alert Recipient Alert Recipient Recipient of the Alert Notification You can send the notifications to users or roles AD_AlertRecipient_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Alert Adempiere Alert Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.