Συνημμένο (παράθυρο ID-128)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Συνημμένο

περιγραφή: Συντηρήστε τα Συνημμένα

Βοήθεια: Μόνο για Συντήρηση του Συστήματος. Το Παράθυρο Συντήρηση Συνημμένων χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς για να παρουσιάζει τις ιδιότητες ενός συνημμένουTAB: Attachment

περιγραφή: Attachment


Βοήθεια The Attachment tab displays the attributes of an attachment.


Αρχείο:Συνημμένο - Attachment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Attachment Συνημμένο Συνημμένο για το παραστατικό Συνημμένο μπορεί να είναι κάθε τύπος αρχείου/παραστατικού και μπορεί να επισυναφθεί σε κάθε εγγραφή στο σύστημα. AD_Attachment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Binary Data Binary Data Binary Data The Binary field stores binary data. BinaryData
bytea
Binary
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Title Title Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(60) NOT NULL
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
TAB: Note

περιγραφή: Personal Note


Βοήθεια null


Αρχείο:Συνημμένο - Note - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Attachment Note Attachment Note Personal Attachment Note null AD_AttachmentNote_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attachment Συνημμένο Συνημμένο για το παραστατικό Συνημμένο μπορεί να είναι κάθε τύπος αρχείου/παραστατικού και μπορεί να επισυναφθεί σε κάθε εγγραφή στο σύστημα. AD_Attachment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Title Title Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(60) NOT NULL
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000) NOT NULL
Text


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.