Έλεγχος Συνεδρίας (παράθυρο ID-264)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έλεγχος Συνεδρίας

περιγραφή: Έλεγχος των Συνεδριών Χρηστών

Βοήθεια: Ιστορικά Διαδικτυακών ή Ιστοσελιδικών ΣυνεδριώνTAB: Session Audit

περιγραφή: List of User Sessions


Βοήθεια History of Online or Web Sessions


Αρχείο:Έλεγχος Συνεδρίας - Session Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Created By User who created this records The Created By field indicates the user who created this record. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Updated Updated Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(120)
String
Server Name Server Name null Node instance name ServerName
character varying(80)
Text
Web Session Web Session Web Session ID null WebSession
character varying(40)
String
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Login date Login date null null LoginDate
timestamp without time zone
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
AD_Session_UU AD_Session_UU null null AD_Session_UU
character varying(36)
String
TAB: Change Audit

περιγραφή: Data Changes


Βοήθεια Log of data changes


Αρχείο:Έλεγχος Συνεδρίας - Change Audit - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Session User Session Online or Web Online or Web Session Information AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Transaction Name of the transaction Internal name of the transaction TrxName
character varying(60)
String
Change Log Change Log Log of data changes Log of data changes AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated Updated Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Updated By User who updated this records The Updated By field indicates the user who updated this record. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization Customization The change is a customization of the data dictionary and can be applied after Migration The migration "resets" the system to the current/original setting. If selected you can save the customization and re-apply it. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value Old Value The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
New Value New Value New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes Un-Do Changes Undo changes You can undo certain changes. Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes Re-Do Changes Reapply changes You can reapply certain changes. Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.