Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος (παράθυρο ID-296)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος

περιγραφή: Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος

Βοήθεια: Οι ισοτιμίες εισάγονται μετά την επικύρωση των νομισμάτων και των ειδών ισοτιμίας συναλλάγματος, καθώς και των ισοτιμιών. Χρησιμοποιείται η πολλαπλασιαστική ισοτιμία. Εάν δημιουργηθεί μια αντίστροφη ισοτιμία, χρησιμοποιείται η διαιρετική ισοτιμία.TAB: Import Currency Rate

περιγραφή: Import Currency Conversion Rate


Βοήθεια null


Αρχείο:Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος - Import Currency Rate - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import Conversion Rate Import Conversion Rate Import Currency Conversion Rate null I_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1)
Yes-No
Conversion Rate Conversion Rate Rate used for converting currencies The Conversion Rate defines the rate (multiply or divide) to use when converting a source currency to an accounting currency. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Currency Code Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Currency To Code ISO Currency To Code Three letter ISO 4217 Code of the To Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code_To
character(3)
String
Currency To Currency To Target currency The Currency To defines the target currency for this conversion rate. C_Currency_ID_To
numeric(10)
Table
Currency Type Key Currency Type Key Key value for the Currency Conversion Rate Type The date type key for the conversion of foreign currency transactions ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiply Rate Multiply Rate Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric
Number
Divide Rate Divide Rate To convert Source number to Target number, the Source is divided To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. DivideRate
numeric
Number
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Create Reciprocal Rate Create Reciprocal Rate Create Reciprocal Rate from current information If selected, the imported USD->EUR rate is used to create/calculate the reciprocal rate EUR->USD. CreateReciprocalRate
character(1)
Yes-No
Import Conversion Rate Import Conversion Rate Import Currency Conversion Rate null Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts