Ακολουθία Παραστατικού (παράθυρο ID-112)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ακολουθία Παραστατικού

περιγραφή: Συντηρήστε τις Ακολουθίες Συστήματος και Παραστατικών

Βοήθεια: Το Παράθυρο Ακολουθίας καθορίζει πώς οι αριθμοί παραστατικών θα τοποθετηθούν διαδοχικά. Αλλάξτε τον τρόπο παραγωγής των αριθμών παραστατικού. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόθεμα ή κατάληξη ή να αλλάξετε τον τρέχοντα αριθμό.TAB: Sequence

περιγραφή: Sequence Definition


Βοήθεια The Sequence Tab defines the numeric sequencing to use for documents. These can also include a alpha suffix and / or prefix.


Αρχείο:Ακολουθία Παραστατικού - Sequence - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Auto numbering Automatically assign the next number The Auto Numbering checkbox indicates if the system will assign the next number automatically. IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Used for Record ID The document number will be used as the record key The Used for Record ID checkbox indicates if the document id will be used as the key to the record IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Value Format Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Increment Increment The number to increment the last document number by The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence number IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Current Next The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Prefix Prefix before the sequence number The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. Prefix
character varying(255)
String
Suffix Suffix Suffix after the number The Suffix indicates the characters to append to the document number. Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column Org Column Fully qualified Organization column (AD_Org_ID) The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Restart sequence every Year Restart the sequence with Start on every 1/1 The Restart Sequence Every Year checkbox indicates that the documents sequencing should return to the starting number on the first day of the year. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Date Column Fully qualified date column The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Start No Starting number/position The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Ακολουθία Παραστατικού - Sequence No - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Ακολουθία Παραστατικού Η Ακολουθία καθορίζει την ακολουθία αρίθμησης που χρησιμοποιείται στα παραστατικά. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Current Next The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.