Мени Дрво система

Извор: iDempiere sr
Иди на навигацију Иди на претрагу


Администрација система

Icon mOpen.png Администрација система
Icon mOpen.png Општа правила
Icon mOpen.png Системска правила - Главна системска правила
Icon mWindow.png Систем - Системска дефиниција
Icon mWorkFlow.png Подешавање језика - Подешава нови језик система и преводи елементе
Icon mWindow.png Језик - Одржавање језика
Icon mWindow.png Превод увоз/извоз - Увоз или извоз превода језика
Icon mWindow.png Провера превода система - Провери превод системског језика
Icon mWindow.png Мени - Одржавање менија
Icon mWindow.png Стабло - Одржавање дефиниције стабла
Icon mWindow.png Одржавање стабла - Одржавање стабла
Icon mWindow.png Задатак - Одржавање задатака
Icon mWindow.png Системска боја - Одржавање системских боја
Icon mWindow.png Слике у програму - Одржавање слика и икона
Icon mWindow.png Порука грешке - Прикажи поруке грешака
Icon mWindow.png Белешка - Преглед системских бележака
Icon mWindow.png Земља и град - Одржавање земаља и градова
Icon mWindow.png Подешивач система
Icon mOpen.png Безбедност -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Корисник - Одржавање корисника система
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Улога - Одржавање корисничких права
Icon mProcess.png Ажурирање права приступа улога - Ажурирање права приступа групе или група клијента
Icon mProcess.png Копирање улоге - Копирање улоге
Icon mWindow.png Улога - приступ подацима - Одржавање приступа подацима улоге
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Ревизија приступа - Ревизија приступа подацима или ресурсима
Icon mWindow.png Ревизија сесије - Ревизија корисничких сесија
Icon mWindow.png Процесирање ревизије - Audit process use
Icon mWindow.png Ревизија промена - Ревизија промена података
Icon mWindow.png Прегледач архива - View automatically archived Documents
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Сервер - Адемпјер одржавање сервера
Icon mWindow.png Распоред - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Обрађивач аларма - Одржавање параметара аларма сервера и дневника догађаја
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Процесор радних токова - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png ЛДАП сервер - LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere
Icon mOpen.png Радни ток - Адемпјер радниток
Icon mWindow.png Одговоран за радни ток - Лице одговорно за извршавање радног тока
Icon mWindow.png Радни ток - Одржавање радних токова
Icon mWindow.png Уређиваћ радног тока - Ажурирање радног тока
Icon mWindow.png Активности радног тока (све) - Прати све активности радног тока
Icon mWindow.png Активности радног тока - Моје активности радног тока
Icon mWindow.png Процес радног тока - Праћење процеса радног тока
Icon mOpen.png Штампање - Дефиниција штампе
Icon mWindow.png Папир штампања - Одржавање папира штампе
Icon mWindow.png Боја штампања - Одржавање боје штампе
Icon mWindow.png Фонт штампе - Одржавање фонта штампе
Icon mWindow.png Штампа - формат табеле - Дефиниши формат табеле за извештај
Icon mWindow.png Формат штампања - Одржавање формата штампе
Icon mReport.png Формат штампе детаљи - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Образац за штампу - Одржавање кориштеног обрасца за штампу (фактуре, чекови)
Icon mWindow.png Штампач налепница - Одржавање дефиниције штамапча налепница
Icon mWindow.png Штампа налепнице - Штампа формата налепнице
Icon mOpen.png Колаборација - Колаборација и управљање садржајем
Icon mWindow.png Врста чета - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png Погледај чет - View discussions / chats
Icon mWindow.png Тест - Екран теста
Icon mWindow.png Верзија Јаве - Прикажите верзију подразумеване Јава виртуелне машине
Icon mWindow.png SQL процес - Обради SQL наредбе
Icon mWindow.png Извоз базе података - Извоз (снимање) базе података
Icon mWindow.png База података - трансфер - Трансфер базе података
Icon mProcess.png Синхронизација терминологије - Синхронизација терминологије унутар система.
Icon mProcess.png Прекомпајлирај ДБ објекте - Прекомпајлирај ДБ објекте
Icon mProcess.png Провера секвенце - Провера секвенци система и докумената
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Ресетовање кеша - Ресетује кеш система ** Затворити све прозоре пре наставка **
Icon mOpen.png Правила за клијента - Одржавање правила клијента
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Клијент - Одржавање клијента
Icon mWindow.png Спајање ентитета - Споји од ентитета ка ентитету - обриши од
Icon mWindow.png АСП модули
Icon mOpen.png Организациона правила
Icon mWindow.png Врста организације - Одржавање врста организација
Icon mWindow.png Организација - Одржавање организација
Icon mWindow.png Уређивање садржаја огласне табле
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Подаци - Одржавање података
Icon mOpen.png Помоћни програми
Icon mWindow.png Прилог - Одржавање прилога
Icon mWindow.png Локација - Одржавање адреса локација
Icon mWindow.png Преференције - Одржавање системског клијента организације и корисничких подешавања
Icon mOpen.png Увоз података
Icon mWindow.png Увези формат учитавача - Одржавање увоза учитавача формата
Icon mWindow.png Увези конто - Увези вредности природних конта
Icon mWindow.png Увези сет ставки извештаја - Увези сет ставки извештаја
Icon mWindow.png Увези курсну листу - Увези курсну листу
Icon mProcess.png Обрисати увоз - Обрисати све податке у табели увоза
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Подешавање репликационих података
Icon mWindow.png Стратегија репликације - Одржавање стратегије репликације
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Генератор извозних формата - Креирање вишеструких извозних формата који се налазе у прозору
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Извештај о проблемима система - Аутоматски креирани или ручно унешени извештаји проблема системаРечник апликације

Icon mOpen.png Речник апликације - Одржавање речника апликације
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Врста ентитета - Maintain System Entity Type
Icon mWindow.png Елемент - Одржавање системских елемената
Icon mWindow.png Табела и колона - Одржавање табела и колона
Icon mWindow.png Група поља - Дефинисање поља групе
Icon mWindow.png Прозор, језичак и поље - Одржавање прозора, језичка и поља
Icon mWindow.png Информациони прозор - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Образац - Посебан образац
Icon mWindow.png Референца - Одржавање референци система
Icon mWindow.png Правила провере исправности - Одржавање динамичких правила исправности за колона и поља
Icon mWindow.png Провера модела
Icon mWindow.png Порука - Одржавање информација и порука о грешкама
Icon mWindow.png Извештај поглед - Одржавање погледа извештаја
Icon mWindow.png Извештај и процес - Одржавање извештаја и процеса
Icon mWindow.png Правило
Icon mWindow.png Прилагођавање прозора - Дефинисање подешавање прозора за улогу/корисника
Icon mWindow.png Миграционе скрипте
Icon mOpen.png Паковање апликације - Извоз и увоз паковања
Icon mWindow.png PackOut - креирање пакета - Пакет изградња апликације
Icon mWindow.png PackIn - увоз пакета - Увоз пакета
Icon mWindow.png Инсталирани пакети - Списак пакета који су инсталирани
Icon mWindow.png Одржавање пакета - Одржавање историје инсталације пакетаКомитенти

Icon mOpen.png Комитенти - Односи са купцима и одржавање партнера
Icon mOpen.png Захтеви
Icon mWorkFlow.png Подешавање захтева - Подесите клијента да процесира захтеве
Icon mWindow.png Врста захтева - Одржавање врста захтева
Icon mWindow.png Група захтева - Одржавање групе захтева
Icon mWindow.png Категорија захтева - Одржавање категорије захтева
Icon mWindow.png Захтев за решавање - Одржавање захтева за решавање
Icon mWindow.png Захтев за статус - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Захтев стандардног одговора - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Захтев (све) - Поглед и рад над свим захтевима
Icon mWindow.png Захтеви - Рад на Вашим захтевима
Icon mWindow.png Информације о референту продаје - Информације референта продаје
Icon mWindow.png Шаблони за писма - Одржавање шаблона имејлаРобно материјално

Icon mOpen.png Робно материјално
Icon mOpen.png Подешавања робно материјалног
Icon mWindow.png Јединице мере - Одржавање јединица мереРачуноводство

Icon mOpen.png Рачуноводство
Icon mOpen.png Правила књижења
Icon mWindow.png Контна аналитика - Одржавање не-контних стабала аналитике
Icon mWindow.png Врста валуте - Одржавање типова стопа валута за конверзију
Icon mWindow.png Валута - Одржавање валута
Icon mWindow.png Стопа валуте - Одржавање стопи валута за конверзију
Icon mProcess.png Провера типова документа - Провера типова документа и контроле периода
Icon mWindow.png Секвенца документа - Одржавање секвенци документа и система
Icon mOpen.png Финансијко извештавање
Icon mWindow.png Поставке колоне извештаја - Одржавање поставки колона финансијског извештаја
Icon mOpen.png Мерење перформанси
Icon mWindow.png Аларм - Адемпјеров аларм
Icon mWorkFlow.png Подешавање анализе перформанси - Подешавање анализе перформанси
Icon mWindow.png Шема боја за индикаторе перформанси - Одржавање шеме боја за индикаторе перформанси
Icon mWindow.png Мерење перформанси - Дефинишите Ваше мерење перформанси
Icon mWindow.png Рачуница мерења перформанси - Дефинисање како израчунавате мерење перформанси
Icon mWindow.png Циљ перформанси - Дефинисање циљева перформанси
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Индикатори перформанси - Поглед на индикаторе перформансиСредства

Icon mOpen.png Средства
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Обрада - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report