Табела и колона (прозор ID-100)

Извор: iDempiere srпрозор: Табела и колона

опис: Одржавање табела и колона

помоћ: Прозор табеле и колоне дефинише све табеле са припадајућим колонамаTAB: Табела

опис: Table definitions


помоћ Table (header) definition - Note that the name of most tables is automatically syncronized.


Датотека:Табела и колона - Табела - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name DB Table Name Name of the table in the database The DB Table Name indicates the name of the table in database. TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View Поглед Ово је поглед This is a view rather than a table. A view is always treated as read only in the system. IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level Степен присупа подацима Access Level required Indicates the access level required for this record or process. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type Replication Type Type of Data Replication The Type of data Replication determines the directon of the data replication.

Reference means that the data in this system is read only ->
Local means that the data in this system is not replicated to other systems -
Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window PO Window Purchase Order Window Window for Purchase Order (AP) Zooms PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable Слог је обрисив Indicates if records can be deleted from the database The Records Deleteable checkbox indicates if a record can be deleted from the database. If records cannot be deleted, you can only deselect the Active flag IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume Велики обим Use Search instead of Pick list The High Volume Checkbox indicates if a search screen will display as opposed to a pick list for selecting records from this table. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB Create Columns from DB Create Dictionary Columns of Table not existing as a Column but in the Database If you have added columns in the database to this table, this procedure creates the Column records in the Dictionary. Please be aware, that they may deleted, if the entity type is not set to User. ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained Централно одржаван Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No
TAB: Table Translation

опис: Table Translation


помоћ Note that many Table names will be overwritten / translated automatically


Датотека:Табела и колона - Table Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Колона

опис: Table Column definitions


помоћ Defines the columns of a table. Note thet the name of the column is automatically syncronized.


Датотека:Табела и колона - Колона - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name DB назив колоне Name of the column in the database The Column Name indicates the name of a column on a table as defined in the database. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.

Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days

ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element Системски елемент Системски елемент омогућава централно одржавање описа колоне и помоћ. Системски елемент омогућава централно одржавање помоћи, описа и терминологије за колону базе података. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Верзија Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
numeric NOT NULL
Amount
Length Дужина Дужина колоне у бази података The Length indicates the length of a column as defined in the database. FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Референца System Reference and Validation The Reference could be a display type, list or table validation. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation Динамичка провера Dynamic Validation Rule These rules define how an entry is determined to valid. You can use variables for dynamic (context sensitive) validation. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format Формат вредности Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Кључ референце Required to specify, if data type is Table or List The Reference Value indicates where the reference values are stored. It must be specified if the data type is Table or List. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value Min. Вредност Minimum Value for a field The Minimum Value indicates the lowest allowable value for a field. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Max. Вредност Maximum Value for a field The Maximum Value indicates the highest allowable value for a field ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic Подразумевана логика Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column Кључ колона Ова колона је кључ у овој табели The key column must also be display sequence 0 in the field definition and may be hidden. IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column Родитељ веза колона This column is a link to the parent table (e.g. header from lines) - incl. Association key columns The Parent checkbox indicates if this column is a link to the parent table. IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Обавезан Data entry is required in this column The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Ажурирајући Determines, if the field can be updated The Updateable checkbox indicates if a field can be updated by the user. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable Увек ажурирајући The column is always updateable, even if the record is not active or processed If selected and if the winow / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc. IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier Идентификатор This column is part of the record identifier The Identifier checkbox indicates that this column is part of the identifier or key for this table. IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Колаут Fully qualified class names and method - separated by semicolons A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value.

The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon

Callout
character varying(255)
String
Selection Column Selection Column Is this column used for finding rows in windows If selected, the column is listed in the first find window tab and in the selection part of the window IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging IsAllowLogging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column Синхронизуј колону Change database table definition from application dictionary When selected, the database column definition is updated based on your entries in the Column definition of the Application Dictionary. Note that not all changes are supported by the database and may result in an error. IsSyncDatabase
character(1)
Button
TAB: Column Translation

опис: Column Translation


помоћ Do not translate - overwritten / translated automatically


Датотека:Табела и колона - Column Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Used in Field

опис: null


помоћ null


Датотека:Табела и колона - Used in Field - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Tab Језичак Tab within a Window The Tab indicates a tab that displays within a window. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Поље Поље у табели базе података Поље идентификује поље у табели базе података. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
TAB: Table Script Validator

опис: null


помоћ null


Датотека:Табела и колона - Table Script Validator - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Правило null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.