Прозор, језичак и поље (прозор ID-102)

Извор: iDempiere srпрозор: Прозор, језичак и поље

опис: Одржавање прозора, језичка и поља

помоћ: The Window, Tab & Field Window defines the presentation of tables and columns within each window.TAB: Прозор

опис: Window header definitions


помоћ The Window Tab defines each window in the system. The default flag indicates that this window should be used as the default Zoom windows for the tables in this window.


Датотека:Прозор, језичак и поље - Прозор - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Бета функционалност This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType WindowType Type or classification of a Window The Window Type indicates the type of window being defined (Maintain, Transaction or Query) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction Продајне трансакције This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color Системска боја Color for backgrounds or indicators null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Слика Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width Ширина прозора null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height Висина прозора null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs Копирај језичке прозора Copy all Tabs and Fields from other Window null Processing
character(1)
Button
TAB: Window Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Прозор, језичак и поље - Window Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Приступ

опис: Window Access


помоћ The Window Access Tab defines the Roles which have access to this Window.


Датотека:Прозор, језичак и поље - Приступ - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Језичак

опис: Tab definition within a window holds fields


помоћ The Tab Tab defines each Tab within a Window. Each Tab contains a discrete selection of fields. Note that the display and read only logic is evaluated when loading the window.


Датотека:Прозор, језичак и поље - Језичак - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level Tab Level Hierarchical Tab Level (0 = top) Hierarchical level of the tab. If the level is 0, it is the top entity. Level 1 entries are dependent on level 0, etc. TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout Распоред са једним редом Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout The Single Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Напредан језичак This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree Има стабло Window has Tree Graph The Has Tree checkbox indicates if this window displays a tree metaphor. HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab Контни језичак This Tab contains accounting information The Accounting Tab checkbox indicates if this window contains accounting information. To display accounting information, enable this in Tools>Preference and Role. IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab Order Tab The Tab determines the Order null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab Језичак за превод This Tab contains translation information The Translation Tab checkbox indicate if a tab contains translation information. To display translation information, enable this in Tools>Preference. IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column Колона наруџбе Column determining the order Integer Column of the table determining the order (display, sort, ..). If defined, the Order By replaces the default Order By clause. It should be fully qualified (i.e. "tablename.columnname"). AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column Укључена колона Column determining if a Table Column is included in Ordering If a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is determined that the Order Column has a value of one or greater AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column Link Column Link Column for Multi-Parent tables The Link Column indicates which column is the primary key for those situations where there is more than one parent. Only define it, if the table has more than one parent column (e.g. AD_User_Roles). AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic Логика приказа If the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayed format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning Упозорење снимања Warning displayed when saving Warning or information displayed when committing the record CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY Sql ORDER BY Fully qualified ORDER BY clause The ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selection OrderByClause
character varying(2000)
String
Image Слика Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields Креирај поља Create Field from Table Column, which do not exist in the Tab yet Based on the table columns of this Tab, this procedure creates the missing Fields ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields Copy Tab Fields Copy Fields from other Tab null Processing
character(1)
Button
TAB: Tab Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Прозор, језичак и поље - Tab Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Језичак Tab within a Window The Tab indicates a tab that displays within a window. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning Упозорење снимања Warning displayed when saving Warning or information displayed when committing the record CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: Field Sequence

опис: Sequence if the Fields in a Tab


помоћ null


Датотека:Прозор, језичак и поље - Field Sequence - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
TAB: Grid Sequence

опис: Defined field order for grid layout


помоћ null


Датотека:Прозор, језичак и поље - Grid Sequence - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
TAB: Поље

опис: Field definitions in tabs in windows


помоћ The Field Tab defines the Fields displayed within a tab. Changes made to the Field Tab become visible after restart due to caching. If the Sequence is negative, the record are ordered descending. Note that the name, description and help is automatically synchronized if centrally maintained.


Датотека:Прозор, језичак и поље - Поље - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Језичак Tab within a Window The Tab indicates a tab that displays within a window. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column Колона Колона у табели Повежи са колоном базе у табели AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Врста ентитета Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group Група поља Logical grouping of fields The Field Group indicates the logical group that this field belongs to (History, Amounts, Quantities) AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained Централно одржаван Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed Приказан Determines, if this field is displayed If the field is displayed, the field Display Logic will determine at runtime, if it is actually displayed IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic Логика приказа If the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayed format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted Криптовано Display or Storage is encrypted Display encryption (in Window/Tab/Field) - all characters are displayed as '*' - in the database it is stored in clear text. You will not be able to report on these columns.

Data storage encryption (in Table/Column) - data is stored encrypted in the database (dangerous!) and you will not be able to report on those columns. Independent from Display encryption.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No Слог цорт бр Determines in what order the records are displayed The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending.

Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)

SortNo
numeric(10)
Number
Obscure Obscure Type of obscuring the data (limiting the display) null ObscureType
character(3)
List
Heading only Само заглаље Field without Column - Only label is displayed The Heading Only checkbox indicates if just the label will display on the screen IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only Само поље Label is not displayed The Field Only checkbox indicates that the column will display without a label. IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Reference Overwrite System Reference - optional Overwrite You can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Динамичка провера Dynamic Validation Rule These rules define how an entry is determined to valid. You can use variables for dynamic (context sensitive) validation. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Кључ референце Required to specify, if data type is Table or List The Reference Value indicates where the reference values are stored. It must be specified if the data type is Table or List. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Mandatory Overwrite Overwrite Field Mandatory status The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic Подразумевана логика Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length Дужина приказа Length of the display in characters The display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime) DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line Иста линија Displayed on same line as previous field The Same Line checkbox indicates that the field will display on the same line as the previous field. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X положај Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: Field Translation

опис: Menu Translation - May not need to be translated


помоћ Fields are automatically translated, if centrally maintained. You only need to translate not centrally maintained Fields.


Датотека:Прозор, језичак и поље - Field Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Поље Поље у табели базе података Поље идентификује поље у табели базе података. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/помоћ Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.