Активности радног тока (све) (прозор ID-298)

Извор: iDempiere srпрозор: Активности радног тока (све)

опис: Прати све активности радног тока

помоћ: Maintain all Workflow activitiesTAB: Активност

опис: Активности радног тока


помоћ The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Датотека:Активности радног тока (све) - Активност - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Процес радног тока Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Чвор Workflow Node (activity), step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Приоритет Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Креирано Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait Крај чекања End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Одговоран за радни ток Лице одговорно за извршавање радног тока The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Табела Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID ИД слога Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Порука Системска порука Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Последње упозорење Датум када је последње упозорење послато The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Текстуална порука Текстуална порука null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Обрађено The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.