Password Rule (прозор ID-200002)

Извор: iDempiere srпрозор: Password Rule

опис: null

помоћ: nullTAB: Password Rule

опис: null


помоћ null


Датотека:Password Rule - Password Rule - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Minimum Length Minimum Length null null MinLength
numeric(10)
Integer
Maximum Length Maximum Length Maximum Length of Data null MaxLength
numeric(10)
Integer
Alphabetical Character Alphabetical Character Require at least # alphabetical in passwords null AlphabeticalCharacter
numeric(10)
Integer
Digit Character Digit Character Require at least # digit in passwords null DigitCharacter
numeric(10)
Integer
Uppercase Character Uppercase Character Require at least # upper case char null UppercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Lowercase Character Lowercase Character Require at least # lower case char null LowercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Non Alpha Numeric Character Non Alpha Numeric Character Require at least # non-alphanumeric char null NonAlphaNumericCharacter
numeric(10)
Integer
Alphabetical Sequence Alphabetical Sequence Lenght of alphabetical sequence to validate null AlphabeticalSequence
numeric(10)
Integer
Numerical Sequence Numerical Sequence Length of numerical sequence to validate null NumericalSequence
numeric(10)
Integer
QWERTY Sequence QWERTY Sequence Lenght of QWERTY sequences to validate null QWERTYSequence
numeric(10)
Integer
Repeat Character Regex Repeat Character Regex Length of repeated characters to validate null RepeatCharacterRegex
numeric(10)
Integer
User Name Rule User Name Rule Validate the password doesn't contain user name (ignore case and match backwards) null IsUserNameRule
character(1)
Yes-No
Whitespace Whitespace Whitespace validation null IsWhitespace
character(1)
Yes-No
Using Dictionary Using Dictionary null null IsUsingDictionary
character(1)
Yes-No
Match Backwards of Dictionary Match Backwards of Dictionary Match dictionary words backwards null IsDictMatchBackwards
character(1)
Yes-No
Path Dictionary Path Dictionary null null PathDictionary
character varying(255)
FileName
Word Length Dictionary Word Length Dictionary null null DictWordLength
numeric(10)
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.