Меню Дървото на клиента Admin

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсене


Системно администриране

Icon mOpen.png Системно администриране
Icon mOpen.png Общи правила
Icon mOpen.png Системни правила' - Общи системни правила
Icon mProcess.png Synchronize Doc Translation - Synchronize Document Translation
Icon mWindow.png Меню - Maintain Menu
Icon mWindow.png Дърво - Maintain Tree definition
Icon mWindow.png Поддръжка дърво - Maintain Trees
Icon mWindow.png Задача - Maintain Tasks
Icon mWindow.png Системно изображение - Maintain Images and Icons
Icon mWindow.png Съобщение за грешка - Display Error Messages
Icon mWindow.png Известие - Показва системните известия
Icon mWindow.png Регион и град в страна - Maintain Countries Regions and Cities
Icon mWindow.png Системен конфигуратор
Icon mOpen.png Сигурност
Icon mWindow.png Потребител - Maintain Users of the system
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Роля - Maintain User Responsibilities
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Копиране на роля - Копиране на роля
Icon mWindow.png Role Data Access - Maintain Data Access Rules
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Одит на достъпа - Audit of Access to data or resources
Icon mWindow.png Одит сесия - Audit of User Sessions
Icon mWindow.png Обработка одит - Употреба обработка одит
Icon mWindow.png Промяна одит - Audit of data changes
Icon mWindow.png Преглед архив - View automatically archived Documents
Icon mOpen.png Сървър' - Compiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Scheduler - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Обработване искане - Дефиниране на процесори на искане
Icon mWindow.png Процесор за предупреждения - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
Icon mWindow.png Обработване на работен процес - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png Счетоводен процесор - Maintain Accounting Processor and Logs
Icon mProcess.png Request EMail Processor
Icon mOpen.png Работен процес' - Compiere Workflow
Icon mWindow.png Workflow Responsible - Отговорност за извършване на работен процес
Icon mWindow.png Работен процес - Maintain Workflow
Icon mWindow.png Редактор работни потоци - Edit Workflows
Icon mProcess.png Workflow to Client - Move custom workflow elements to the current client
Icon mWindow.png Workflow Activities (all) - Monitor all Workflow activities
Icon mWindow.png Дейности по работен процес - My active workflow activities
Icon mWindow.png Workflow Process - Monitor workflow processes
Icon mOpen.png Печат' - Print Definition
Icon mWindow.png Хартия отпечатване - Maintain Print Paper
Icon mWindow.png Цвят на отпечатване - Maintain Print Color
Icon mWindow.png Шрифт за печатане - Maintain Print Font
Icon mWindow.png Отпечатване таблица формат - Define Report Table Format
Icon mWindow.png Формат отпечатване - Maintain Print Format
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Отпечатване формуляр - Maintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) used
Icon mWindow.png Label printer - Maintain Label Printer Definition
Icon mWindow.png Отпечатване етикети - Print Label Format
Icon mOpen.png ВзаимодействиеCollaboration and Content Management
Icon mWindow.png Тип чат - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png Изчистване на паметта - Изтрива кешираната информация на системата ** Първо затворете всички прозорци **
Icon mOpen.png Фирмени правила' - Maintain Client Rules
Icon mWorkFlow.png Преглед пърноначално настройване на фирмата - Преглед на системното ниво на нов Холдинг
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Клиент - Maintain Clients/Tenants
Icon mWindow.png Уеб магазин - Дефиниране на уеб магазин
Icon mWindow.png Сливане на същности - Merge From Entity to To Entity - Delete From
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png Организационни правила
Icon mWindow.png Организация - Maintain Organizations
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Банка - Поддържане на банка
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Комплектоване на банкови извлечения - Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments
Icon mWindow.png Касова книга - Поддържане на касова книга
Icon mWindow.png Повтаряеми - Повтарящи се документи
Icon mOpen.png Данни' - Поддържа данните
Icon mOpen.png Инструменти
Icon mWindow.png Приложение - Поддържане на приложения
Icon mWindow.png Местоположение - Maintain Location Address
Icon mWindow.png Предпочитания - Maintain System Client Org and User Preferences
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Импорт на данни
Icon mWindow.png Импорт на формат на лоудъра - Maintain Import Loader Formats
Icon mWindow.png Зареждане на данни от файл - Зареждане на импортните таблици от файл
Icon mWindow.png Импорт на бизнес партньор - Импорт на бизнес партньор
Icon mWindow.png Импорт продукт - Импорт продукти
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Импорт сметка - Import Natural Account Values
Icon mWindow.png Импорт конфигурация ред отчет - Import Report Line Sets
Icon mWindow.png Импорт инвентар - Import Inventory Transactions
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Import Order - Импорт поръчки
Icon mWindow.png Import Invoice - Импорт на фактури
Icon mWindow.png Import Confirmations - Импорт редове разписка/потвърждение на спедиция
Icon mWindow.png Импорт на валутен курс - Import Currency Conversion Rates
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Import GL Journal - Import General Ledger Journals
Icon mWindow.png Import Payment - Импорт плащания
Icon mProcess.png Load Bank Statement - Load Bank Statement
Icon mWindow.png Импортване на банково извлечение - Import Bank Statements
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Стратегия на копиране - Maintain Data Replication Strategy
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue ReportsРечник на приложението

Icon mOpen.png Речник на приложението' - Програмна Директория
Icon mWindow.png Персонални настройки на прозорец - Define Window Customization for Role/User
Icon mOpen.png Application Packaging' - Import and export packaging
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Инсталирани пакети - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceОтношения с партньорите

Icon mOpen.png Отношения с партньорите' - Customer Relations and Partner Management
Icon mOpen.png Правила за партньора
Icon mWorkFlow.png Настройване на партньорите - Конфигуриране на правилата на бизнес партньора
Icon mWindow.png Група бизнес партньори - Maintain Business Partner Groups
Icon mWindow.png Поздрав - Maintain Greetings
Icon mWindow.png Срок на плащане - Maintain Payment Terms
Icon mWindow.png Календар за фактури - Maintain Invoicing Schedule
Icon mWindow.png Събиране на дългове - Maintain Dunning Levels
Icon mWindow.png Партньор - Поддържане делови партньори
Icon mWindow.png Информация за партньора - Документна информация за партньорите
Icon mReport.png Детайли партньор - Детайлен отчет за патньора
Icon mReport.png Business Partner Open - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Валидност - Проверка на данните
Icon mProcess.png Принадлежност към Организации - Промяна и проверка на принадлежност към организации
Icon mWindow.png Признаване на приход - Правила за признаване на приход
Icon mProcess.png Разделяне на Партньор от Организация - UnLink Business Partner from an Organization
Icon mWindow.png Длъжност - Maintain Job Positions
Icon mWindow.png Категория длъжност - Поддържане на категории длъжности
Icon mOpen.png Услуги' - Service Management
Icon mWindow.png Ресурс - Maintain Resources
Icon mWindow.png Тип време - Maintain Time Recording Type
Icon mWindow.png Тип разход - Maintain Expense Report Types
Icon mWindow.png Разходен отчет - Отчет за време и разходи
Icon mWindow.png Расходи (не Фактурирани) - View expenses and charges not invoiced to customers
Icon mProcess.png Създай клиентска поръчка от разходи - Създай клиентски поръчки от справки за разходи
Icon mWindow.png Expenses (not reimbursed) - View expenses and charges not reimbursed
Icon mProcess.png Създай AP разходни фактури - Създай AP фактура от разходи за заплати на работници
Icon mOpen.png Заявка
Icon mWorkFlow.png Молба за конфигуриране - Конфигурирайте холдингите да пускат молби
Icon mWindow.png Тип искане - Maintain Request Types
Icon mWindow.png Група искания - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Категория искане - Поддържане на категории искания
Icon mWindow.png Резолюция на искането - Поддържане на резолюции на исканията
Icon mWindow.png Статус на искане - Поддържане на статус на искане
Icon mWindow.png Request Standard Response - Поддържане на стандартен отговор на искане
Icon mWindow.png Заявки (всички) - Показва и позволява рабопта с всички заявки
Icon mProcess.png Invoice Requests - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png Преотвори изкане - Отворете отново приключени заявки
Icon mWindow.png Област от интерес - Област от интерес или тема
Icon mWindow.png Заявка - Позволява работа със заявките Ви
Icon mWindow.png Sales Rep Info - Company Agent (Sales Rep) Information
Icon mWindow.png Шаблон за мейл - Maintain Mail Template
Icon mProcess.png Send Mail Text - Send EMails to active subscribers of an Interest Area OR a Business Partner Group from a selected UserПродажби

Icon mOpen.png Продажби
Icon mOpen.png Продажби и Маркетинг
Icon mWorkFlow.png Конфигуриране на продажби - Конфигуриране на продажби
Icon mWindow.png Регион за продажби - Maintain Sales Regions
Icon mWindow.png Комисионна - Maintain Commissions and Royalties
Icon mWindow.png Натрупване на комисионна - Check and modify Commissions
Icon mReport.png Commission Run Detail - Commission Run Detail Report
Icon mWindow.png Маркетинг канал - Maintain Marketing Channels
Icon mWindow.png Маркетингова кампания - Maintain Marketing Campaigns
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Ордери за продажба
Icon mWindow.png Заявка за продажба - Въвеждане и промяна на заявки за продажба
Icon mReport.png Детайли на документ - Order Detail Report
Icon mReport.png Ордери с отворен статус - Open Order Report
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png Преобразуване на документи - Convert open Proposal or Quotation to Order
Icon mProcess.png Обновяване на цени Продажба/Фактура - Recalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoice
Icon mProcess.png Генериране на доставка от продажба - Създай проъчка за покупка от клиентска поръчка
Icon mProcess.png Повторно ползване - Open previously closed Order
Icon mProcess.png Order Batch Process - Process Orders in Batch
Icon mWindow.png Разположение на ПОС клавиатура - Разположение на ПОС функционална клавиатура
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png ПОС Терминал - Maintain your Point of Sales Terminal
Icon mWindow.png POS - ПОС Терминал
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Експедиции
Icon mWindow.png Генериране експ. лист (ръчно) - Избери и генерирай доставка
Icon mProcess.png Генерирай експедиционни листове - Generate and print Shipments from open Orders
Icon mWindow.png Експедиционен лист (клиент) - Customer Inventory Shipments Customer Returns
Icon mReport.png Детайли на доставка - Shipment Detail Information
Icon mWindow.png Пакет - Manage Shipment Packages
Icon mOpen.png Фактури по продажба
Icon mWindow.png Генериране фактура (ръчно) - Изберете и генерирайте фактура
Icon mProcess.png Генериранефактури - Генерира се и се отпечатва фактура
Icon mWindow.png Фактура (клиент) - Въвеждане на фактура за клиента
Icon mWindow.png График плащания по фактури - Maintain Invoice Payment Schedule
Icon mProcess.png Печат на фактури - Печати фактури на хартия или изпрати PDF
Icon mOpen.png Справки за Фактури
Icon mReport.png Фактурни транзакции (Счет.) - Invoice Transactions by Accounting Date
Icon mReport.png Сума по фактура - Invoice Transactions by Invoice Date
Icon mReport.png Подробности по фактура - Invoice (Line) Detail and Margin Report
Icon mReport.png Дневни фактури - Imvoice Report per Day
Icon mReport.png Седмични фактури - Imvoice Report per Week
Icon mReport.png Седмични фактури катег. продукти - Imvoice Report by Product Category per Week
Icon mReport.png Месечни фактури - Imvoice Report per Month
Icon mReport.png Месечни фактури катег. продукти - Imvoice Report by Product Category per Month
Icon mReport.png Месечни фактури от доставчик - Imvoice Report by Product Vendor per Month
Icon mReport.png Monthly Invoice Product - Imvoice Report by Product per Month
Icon mReport.png Тримесечни фактури по доставчик и продукт - Invoice Report by Customer and Product Vendor per Quarter
Icon mReport.png Тримесечни фактури на клиент по продукт - Invoice Report by Customer and Product Category per Quarter
Icon mReport.png Quarter Invoice Product - Imvoice Report by Product per QuarterДоставки

Icon mOpen.png Доставки
Icon mWindow.png RfQ Topic - Maintain RfQ Topics and Subscribers
Icon mWindow.png Искане за оферта - Manage Request for Quotations
Icon mWindow.png Отговор на искане за оферта - Manage RfQ Responses
Icon mReport.png RfQ Unanswered - Outstanding RfQ Responses
Icon mReport.png Отговор на искане за оферта - Detail RfQ Responses
Icon mWindow.png Искане - Material Requisition
Icon mProcess.png Create PO from Requisition - Create Purchase Orders from Requisitions
Icon mReport.png Open Requisitions - Detail Open Requisition Information
Icon mWindow.png Заявка за покупка - Manage Purchase Orders
Icon mWindow.png Складова разписка - Складови документи по доставчици (разписки)
Icon mReport.png Детайли по материална разписка - Material Receipt Detail Information
Icon mWindow.png Фактура (доставчик) - Въвеждане на фактура от доставчик
Icon mWindow.png Групово фактуриране - Групово обработване на разходни фактури
Icon mWindow.png Подобие на заявка за покупка - Подобия на заявки за покупки, Получатели, Фактури от доставчик
Icon mWindow.png Комплектовани заявки за покупка - View Matched Purchase Orders
Icon mWindow.png Комплектовани фактури - View Matched InvoicesReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png Тип разрешение за връщане на материали - Тип разрешение за връщане на материали
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png Разрешение за връщане на материали - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsДокументи с отворен статус

Icon mOpen.png Документи с отворен статус
Icon mReport.png Данък по фактура - Invoice Tax Reconciliation
Icon mReport.png Документи с отворен статус - Списък с отворени позиции
Icon mReport.png Aging - Aging Report
Icon mReport.png Invoice Not Realized Gain/Loss - Invoice Not Realized Gain & Loss Report
Icon mWindow.png Натрупване на събиране на дългове - Manage Dunning Runs
Icon mWindow.png Плащане - Process Payments and Receipts
Icon mReport.png Детайли за плащане - Payment Detail Report
Icon mWindow.png Разпределение на плащането - Разпределяне на фактури и плащания
Icon mWindow.png Разглеждане на разпределение - View and Reverse Allocations
Icon mReport.png Разпределение - Плащане - Фактура - Разпределение
Icon mReport.png UnAllocated Invoices - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png UnAllocated Payments - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png Reset Allocation - Reset (delete) allocation of invoices to payments
Icon mProcess.png Receivables Write-Off - Write off open receivables
Icon mWindow.png Избиране на плащане - Select Invoices for Payment
Icon mWindow.png Избиране плащания (ръчно) - Ръчен избор на плащанията
Icon mWindow.png Печат/Експорт на плащания - Принтиране или експортиране на плащанията
Icon mWindow.png Групова обработка плащания - Обработване на плащания във формат за EFT
Icon mWindow.png Банково извлечение - Обработка на банкови извлечения
Icon mReport.png Непотвърдени плащания - Несъгласувани плащания с Банковите изисквания
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between BanksУправление на Продуктите

Icon mOpen.png Управление на Продуктите
Icon mOpen.png Правила за управление
Icon mWorkFlow.png Конфигуриране на продукт - Конфигуриране на продукти
Icon mWindow.png Склад и локатори - Maintain Warehouses and Locators
Icon mProcess.png Warehouse Organization - Set and verify Organization ownership of Warehouse
Icon mWindow.png Мерна единица - Maintain Unit of Measure
Icon mWindow.png Продуктова категория - Maintain Product Categories
Icon mWindow.png Детайли за доставчика - Maintain Vendor Details
Icon mReport.png Избор на доставчик - Продукти с повече от един доставчик
Icon mWindow.png Категория товар - Maintain Freight Categories
Icon mWindow.png Продукт - Maintain Products
Icon mProcess.png Product Organization - Set and verify Organization ownership of Products
Icon mWorkFlow.png Настройване на ценови листи - Дефинирайте ценовата листа и отстъпките
Icon mWindow.png Схема на ценова листа - Maintain Price List Schema
Icon mWindow.png Ценова листа - Maintain Product Price Lists
Icon mWindow.png Схема на отстъпки - Maintain Trade Discount Schema
Icon mWindow.png Спедитор - Maintain Shippers
Icon mProcess.png Verify BOMs - Verify BOM Structures
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Продуктови атрибути
Icon mWindow.png Контрол върху партида - Контрол върху продуктова пратида
Icon mWindow.png Контрол сериен номер - Контрол сериен номер на продукт
Icon mWindow.png Атрибут - Продуктов атрибут
Icon mWindow.png Съвкупност артибути - Поддържане съвкупност продуктови атрибути
Icon mWindow.png Инстанция на комплект атрибути - Показва детайлите и употребата на инстанция на комплект атрибути
Icon mWindow.png Партида - Дефиниция на продуктова партида
Icon mWindow.png Мрежа продуктови атрибути - Maintain Products with Attributes in a Table Grid
Icon mWindow.png Материални транзакции - Материални транзакции
Icon mReport.png Transaction Detail - Transaction Detail Report
Icon mReport.png Стойност на транзакцията на продукта - Стойност на транзакцията на продукта
Icon mReport.png Резюме за транзакциите на продукт - Резюме за транзакциите на продукт
Icon mWindow.png Местене на инвентар - Местене на инвентар
Icon mWindow.png Физически инвентар - Въвеждане на физически инвентар
Icon mWindow.png Инвентар за вътрешна употреба - Enter Internal Use of Inventory
Icon mReport.png Минимални наличности - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Ship/Receipt Confirm - Потвърждение зе изпращане/получаване на материали
Icon mReport.png Open Confirmations - Open Shipment or Receipt Confirmations
Icon mReport.png Open Confirmation Details - Open Shipment or Receipt Confirmation Details
Icon mReport.png Storage Detail - Storage Detail Report
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png Прехвърляне по Списък от компоненти - Drop (expand) Bill of Materials
Icon mProcess.png Storage Cleanup - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png Оценка на склада - Оценка на склада
Icon mReport.png Material Reference - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)Управление на проекти

Icon mOpen.png Управление на проекти
Icon mWorkFlow.png Настройване и употреба на проекти - Конфигуриране на проекта и справките
Icon mWindow.png Тип проект - Maintain Project Type and Phase
Icon mWindow.png Проект - Поддържане на проекти
Icon mWindow.png Проекти (Редове/Изписвания) - Поддържане проекти по поръчки и работни ордери
Icon mProcess.png Създаване на поръчки към доставчик - Generate PO from Project Line(s)
Icon mProcess.png Изписване по проект - Изписване на Материал към Проект чрез Разписка или по позиция на инвентара
Icon mReport.png Неиздадените наличности - Lists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Неиздадените наличности и поръчки към доставчик - Lists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Планиране и издаване - Work Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)
Icon mWindow.png Отчет проекти - Maintain Project Reporting Cycles
Icon mReport.png Project Cycle Report - Report Projects based on Project Cycle
Icon mReport.png Project Detail Accounting Report - Accounting Fact Details of ProjectАнализ производителност

Icon mOpen.png Анализ производителност
Icon mOpen.png Счетоводни правила
Icon mWorkFlow.png Конфигуриране на осчетоводяването - Преглед и промяна на кнфигурацията по осчетоводяването
Icon mWindow.png Календарна година и период - Maintain Calendars Years Periods
Icon mWindow.png Сметкови елемент - Поддържане на сметкови елементи
Icon mWindow.png Счетоводни Дименсии - Maintain Non-Account Dimension Trees
Icon mWindow.png Счетоводна схема - Поддържане на счетоводна схема - за да бъдат промените в сила трябва повторно да влезете в системата
Icon mWindow.png Комбинация сметки - Поддържане на валидни комбинации от сметки
Icon mWindow.png Категория на главна сметкова книга - Поддържане на категории от главната сметкова книга
Icon mWindow.png Валута/Тип - Maintain Currency Conversion Rate Types
Icon mWindow.png Валута - Поддържане валути
Icon mWindow.png Валутен курс - Maintain Currency Conversion Rates
Icon mWorkFlow.png Конфигуриране на данъка - Конфигуриране калкулацията на данъка
Icon mWindow.png Тип документ - Maintain Document Types
Icon mWindow.png Документ щанд - Поддържане на типове щандови документи
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types
Icon mWindow.png Документална последователност - Поддържане на системна и документална последователност
Icon mWindow.png GL Distribution - Дистрибуция главна сметкова книга
Icon mWindow.png Данъчна категория - Maintain Tax Categories
Icon mWindow.png Данъчна ставка - Maintain Taxes and their Rates
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Вземане на такса - Maintain Charges
Icon mWindow.png Генериране на промените - Генериране на промените от натуралните сметки
Icon mWindow.png Дейност (ABC) - Поддържане на дейности за разходване базирано на дейности
Icon mWindow.png Бюджет главна сметкова книга - Поддържане на бюджети по главна сметкова книга
Icon mProcess.png Осчетоводи отново - Resubmit posting of documents with posting errors
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Maintain Taxes and their Rates
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Незаписани документи - Незаписани документи
Icon mProcess.png Връщане в начално състояние на счетоводството - Връщане в начално състояние на въведенията по счетоводството
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Финансови справки
Icon mWindow.png Отчет поредица редове - Поддържане на серии редове от финансов отчет.
Icon mWindow.png Отчет за поредица в колона - Поддържане на финансови отчети за поредица в колона
Icon mWindow.png Йерархия на отчитане - Define Reporting Hierarchy
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Финансов отчет - Maintain Financial Reports
Icon mReport.png Показване на сметки - Report Account Statement Beginning Balance and Transactions
Icon mReport.png Trial Balance - Trial Balance for a period or date range
Icon mOpen.png Мерки на производителността
Icon mWindow.png Предупреждение - Адемпиере предупреждение
Icon mWorkFlow.png Дефиниране на Оценки за Ефективност - Setup your Performance Measurement
Icon mWindow.png Цветова схема на производителност - Настройка на цветовата схема за ефективност
Icon mWindow.png Мярка за производителност - Define your Performance Measures
Icon mWindow.png Изчисляване на мерките за производителност - Define how you calculate your performance measures
Icon mWindow.png Сътоношение на производителност - Настройка на коефициенти за ефективност
Icon mWindow.png Целева производителност - Define Performance Goals
Icon mWindow.png Еталон производителност - Еталон на производителността
Icon mWindow.png Индикатори производителност - View Performance Indicators
Icon mOpen.png Остойностяване
Icon mWindow.png Тип разход - Maintain Cost Types
Icon mWindow.png Разходен елемент - Maintain Product Cost Element
Icon mWindow.png Продуктова себестойност - Поддържане на продуктова себестойност
Icon mProcess.png Създаване записи себестойност - Създават се записи за определяне на себестойността
Icon mProcess.png Обновяване на цените на продукт - Поставя бъдеща и стандартна цена
Icon mReport.png Product Cost Summary - Product Cost Summary Report
Icon mReport.png Product Cost - Справка за цената на продукта
Icon mReport.png Product Cost Detail - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Дневник за текущи сметки - Въвеждане и промяна на ръчни въведения по дневника на счетоводната книга
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Детайли по счетоводния факт - Търсене счетоводни факти
Icon mReport.png Детайли по счетоводния факт - Accounting Fact Details Report
Icon mWindow.png Accounting Fact Balances - Query Accounting Daily Balances
Icon mReport.png Accounting Fact Daily - Accounting Fact Details summarized by Accounting Date
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Accounting Fact Period - Accounting Fact Details summarized by Accounting PeriodManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Производство - Production based on Bill of Materials
Icon mWindow.png Production (Single Product)Активи

Icon mOpen.png Активи
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Група активи - Група активи
Icon mWindow.png Актив - Актив използван вътрешно или от клиенти
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Регистрация - User Asset Registration
Icon mWindow.png Registration Attributes - Asset Registration Attributes
Icon mReport.png Asset Delivery Month - Report Asset Deliveries Summary per month
Icon mReport.png Asset Delivery Details - Report Asset Deliveries Details
Icon mReport.png Customer Assets - Report Customer Assets with Delivery Count
Icon mProcess.png Достави активи - Електронно доставяне на активите на клиента
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.