Импорт продукт (прозорец ID-247)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Импорт продукт

описание: Импорт продукти

помощ: The Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Импорт продукт

описание: Импорт продукти


помощ Before importing, Compiere checks the Unit of Measure (default if not set), the Product Category (default if not set), the Business Partner, the Currency (defaults to accounting currency if not set), the Product Type (only Items and Services), the uniqueness of UPC, Key and uniqueness and existence of the Vendor Product No.
Compiere tries to map to existing products, if the UPC, the Key and the Vendor Product No matches (in this sequence). If the imported record could be matched, product field values will only be overwritten, if the corresponding Import field is explicitly defined. Example: the Product Category will only be overwritten if explicitly set in the Import.


Файл:Импорт продукт - Импорт продукт - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Import Product Импорт продукт Import Item or Service null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Импортирано Импортирано The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Съобщение за грешка при импорта Съобщения генерирани от процеса на импорт The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255)
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Document Note Забележка Забележка The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN Баркод Баркод (Универсален Продуктов Код или по-общото Европейски Артикулен Номер) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Вътрешен код Код за вътрешна употреба Това поле показва дефиниран от потребителя код за съхранение и проследяване на материалите. Може да се използва за допълнителен бар код или собствено дефинирана система от кодове. SKU
character varying(30)
String
UOM Code Код EDI Код EDI The EDI Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key Product Category Key null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type Тип продукт Тип продукт The type of product also determines accounting condequences. ProductType
character(1)
List
Classification Класификация Класификация The Classification can be used to optionally group products. Classification
character(1)
String
Volume Обем Обем на продукта The Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Weight Тегло Weight of a product The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client Weight
numeric
Amount
Shelf Width Shelf Width Shelf width required The Shelf Width indicates the width dimension required on a shelf for a product ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Shelf Height Shelf height requried The Shelf Height indicates the height dimension required on a shelf for a product ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth Shelf Depth Shelf depth required The Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Брой в палет Брой в палет The Units per Pallet indicates the number of units of this product which fit on a pallet. UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued Не се използва Не се използва The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL изображения URL изображения (изображенията не се съхраняват в базата) URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Description URL URL for the description null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key Business Partner Key The Key of the Business Partner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code Код ISO Код на валутата по ISO 4217 (http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm) For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Цена Ст Стандартна Цена (по ценова листа) Това е официалната цена от ценоразписа във валутата от документа. PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price Цена на поръчката Цена основана на поръчката The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price Стандартна цена Стандартна цена The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Пределна цена Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Хонорар (Включена) Сума за авторски права и др. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective Срок на действие Effective Date of Price The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key Ном. продукта при продавача Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category Категория при продавача Категория на продукта при продавача The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Производител Производител на продукта Производителя на продукта (полето се използва при разлика с Партньора / Доставчик) Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty Мин. брой Мин. кол- което може да бъде поръчано The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty Брой в пакет Брой в пакет в мерни единици за този продукт The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order Разходи за поръчката Фиксирани разходи за поръчка The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time Договорен срок за доставка Promised days between order and delivery The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products Импорт продукти Импортни продукти от файл в програмата Импорт на продукти ще въведе файла с продуктите, в подходящ формат в програмата. Processing
character(1)
Button
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.