View Chat (прозорец ID-377)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: View Chat

описание: View discussions / chats

помощ: View chat / discussion threadsTAB: Чат

описание: Разглеждане на тред на чат или дискусия


помощ Тред на дискусия


Файл:View Chat - Чат - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Chat Type Тип чат Type of discussion / chat Типа чат ви позволява да получавате абонаменти за определено съдържание на дискусии. Той е свързан с таблица. CM_ChatType_ID
numeric(10)
Table Direct
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Table Таблица Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID ID записи Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Moderation Type Moderation Type Type of moderation null ModerationType
character(1)
List
TAB: Лог в чат

описание: Индивидуален лог в чат/дискусия


помощ Логът не може да бъде променен- само нивото му на конфиденциалност


Файл:View Chat - Лог в чат - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Chat Чат Chat or discussion thread Тред на дискусия CM_Chat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Moderation Status Moderation Status Status of Moderation null ModeratorStatus
character(1)
List
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Chat Entry Type Chat Entry Type Type of Chat/Forum Entry null ChatEntryType
character(1) NOT NULL
List
Subject Пощенско заглавие Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Chat Entry Grandparent Chat Entry Grandparent Link to Grand Parent (root level) null CM_ChatEntryGrandParent_ID
numeric(10)
Table
Chat Entry Parent Chat Entry Parent Link to direct Parent null CM_ChatEntryParent_ID
numeric(10)
Table
Character Data Character Data Long Character Field null CharacterData
text
Text Long
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Обновления

описание: Абонати на този чат


помощ Абонатите получават обновления по имейл или чрез уведомление. Освен абонатите на това определено ста, абонатите на типа чат също получават обновления


Файл:View Chat - Обновления - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Chat Чат Chat or discussion thread Тред на дискусия CM_Chat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.