Мерна единица (прозорец ID-120)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Мерна единица

описание: Maintain Unit of Measure

помощ: The Unit of Measure Window is used to define non monetary units of measure. It also defines if conversion between units of measure are allowed and how they are to be performed. The system provides some automatic conversions between units of measures (e.g. minute, hour, day, working day, etc.) if they are not explicitly defined here. Conversions need to be direct (i.e. if you have only a conversion between A-B and B-C, the system cannot convert A-C, you need to define it explicitly).TAB: Мерна единица

описание: Дефиниране на мерни единици


помощ В това табло се дефинират не-парични Мерни единици.


Файл:Мерна единица - Мерна единица - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Code Код EDI Код EDI The EDI Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4) NOT NULL
String
Symbol Мярка Мерна единица Мерна единица UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
UOM Type UOM Type null null UOMType
character varying(2)
List
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Стойност по подразбиране Стойност по подразбиране The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Точност Правило за закръгляне на изчилените суми Това поле определя броя на десетичните позции, до които ще бъдат закръгляни сумите в счетоводните транзакции и документите. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Точност на изчислението Точност на изчислението на разходите The Costing Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to when performing costing calculations. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Превод

описание: Unit of Measure Translation


помощ null


Файл:Мерна единица - Превод - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Език Език за този партньор The Language identifies the language to use for display and formatting AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Прехвърлено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Symbol Мярка Мерна единица Мерна единица UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
TAB: Превръщане

описание: Дефиниция за превръщане на стандартна Мерна единица


помощ Това табло дефинира коефициентите за превръщане на една мерна единица. Системата предоставя и автоматично превръщане между някои от мерките (напр. минута, час, ден, работен ден и т.н.), стига те да не са явно указани тук. Conversions need to be direct (i.e. if you have only a conversion between A-B and B-C, the system cannot convert A-C, you need to define it explicitly).


Файл:Мерна единица - Превръщане - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To Към мярка Целева или крайна Мерна единица Това поле показва резултататната мярка от от двойката превръщани Мерни единици. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multiply Rate Умножение Коефициентът, по който се умножава началната мярка, за да се изчисли целевата. За да се превърне Началната мярка в Крайна, Началната се умножава по коефициент. Ако коефициента за уможение е въведен, тогава този за делене ще се изчисли автоматично. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Деление За да се превърне началната мярка в целевата, началната се дели За да се превърне началната мярка в целева, началната се дели на на указания коефициент. Ако въведете коефициента за делене, този за умножение ще се изчисли автоматично. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.